VIDEO

Fatmir Alispahić: Ko će braniti Bošnjake od migrantskih bandi? (Defter hefte 235, 20.09.2020.)

Korumpirani bošnjački zvaničnici ne smiju zatražiti deportaciju migrantskih bandita u njihove zemlje porijekla, za razliku od srpskih političara koji to traže. Sigurnost Bošnjaka je ugrožena, jer ih od migrantskih bandi ne štiti ni država, a ni nacionalna politika. Ko će braniti Bošnjake kad hiljade tzv. migranata, najgorih kriminalca iz Alžira, Maroka, Pakistana i dr. – udari na bošnjačke porodice?