KOMENTAR

Fatmir Alispahić: Cilj izborne prevare je stvaranje REZERVATA ZA BOŠNJAKE

Od uvoza migranata (“braće u vjeri”) na bošnjački životni prostor, uz pomoć Islamske zajednice, preko podstrekavanja bošnjačke kleropolitičke mafije da razvija separatistički sentiment kroz ideju turske kolonije u BiH, pa do legalizacije prevare sa Izbora 2022. godine – međunarodna zajednica uporno i sistematično gura Bošnjake u rezervat! Jačanje velikosrpskog i velikohrvatskog separatizma, zadovoljavanje tzv. građanske opcije uspostavom “sarajevskog distrikta”, te dopuštanje da se na ostatku prostora uspostavi apsolutizam kleropolitičke koalicije SDA – Islamska zajednica, bespuće je u kome će Bošnjaci postati stanovnici muslimansog geta u Evropi. Uvoz migranata samo je trebao da pojača taj utisak – da su Bošnjaci strano tijelo u Evropi i da ih treba držati u getu. Izbori 2022. i kriminalne intervencije visokog predstavnika Kritijana Šmita – dokaz su ove zavjere.
Evo jednog izazova za lažni legalizam Visokog predstavnika! Neko ko je odan pravdi, istini i slovu zakona – morao bi se zalagati za nezavisni uvid u tzv. nevažeče listiće.
Tekst prenosimo sa facebook stranice Defter hefte.

Kristijan Šmit zvanično PODRŽAO rezultate izborne prevare

Građani traže javni uvid u 400.000 tzv. nevažećih listića!

Ako pristanemo na podvalu Kristijana Šmita da se “nisu mogle u potpunosti eliminirati izborne krađe i prevare” – pristali smo na krađu našeg glasa i na vlast koja je uspostavljena izbornom prevarom. Dakle, Šmit je svjestan da su rezultati izbora umnogome lažirani, ali on ne namjerava tražiti otkrivanje “izbornih krađa i prevara”, njihovu eliminaciju ili ponavljanje Izbora! On traži da prihvatimo rezultate “izbornih krađa i prevara”! Takav stav OHR-a je nedopustiv, neodrživ i kriminalan!
Namjesto da traži realne mehanizme da se otkriju i eliminiraju “izborne krađe i prevare”, Kristijan Šmit traži da se rezultati prevara implementiraju!
Sve stranke koje šute i podržavaju ovu legalizaciji izbornih krađa, uz odobravanje Kristijana Šmita, dio su prethodno dogovorenih prevara i raspodjele zone uticaja: od tzv. distrikta Sarajevo koji će pripasti tzv. ljevici, preko rezervata za Bošnjake (fildžanistana – privatne države Bakira i Sebije) gdje će se naštimati izborna pobjeda SDA, do ugađanja tzv. hrvatskom entitetu. Zašto baš ove stranke ne traže otvaranje vreća i analizu 400.000 navodnih nevažećih listića? Zašto? Zato što su dio ranijeg sporazuma o raspodjeli plijena!
Građani – po cijenu protesta! – ne smiju pristati da javna krađa njihovog glasa postane normalna stvar. Građani moraju tražiti da…
1. …Ekspertni nezavisni tim (u kojem ne smije učestvovati lažna monitoring organizacija “Pod lupom”) utvrdi karakter tzv. nevažećih listića, na osnovu uzorka od 10-20 %, čime će se ustanoviti da li porijeklo greške pripada građaninu biraču ili posmatraču-brojaču glasova. Ako se nakon unesenog glasa na listiću nađe trag druge hemijske, ili neka nerazumna crta, taj glas ne može biti “nevažeći” – jer je poništen naknadnom intervencijom! Taj glas mora biti priznat!
2. …Kompletan proces analize tzv. nevažećih listića bude javan i dostupan javnosti, da građani mogu vidjeti kako izgledaju ti glasački listići koji su proglašeni “nevažećim”.
3. …U ovaj tim trebaju kao posmatrači ući i predstavnici svih stranaka koje se smatraju ugrožene ovom izbornom krađom, kao i zainteresirane nevladine organizacije i novinari.
4. …Da ovaj tim napravi evidenciju o kojim se konkretno strankama najviše radi, po pitanju nevažećih listića, te da utvrde da li ima procentualno srazmjerno toliko “grešaka” na listićima na kojima se glasalo za stranke koje su dobile najviše glasova (npr. SDA i DF).
5. …U opciji budu dvije mogućnosti: ili da se Izbori u BiH u cijelosti ponove, ili da se u zbir važećih glasova uvrste i svi oni iz sume od 400.000 tzv. nevažećih, za koje se ustanovi da su na njima intervencije trećih lica.
Ne postoji ni jedan jedini razlog – osim kriminalne namjere – da sve stranke ne prihvate ovaj plan za eliminaciju rezultata izbornih krađa i prevara. Kristijan Šmit, evo, ima šansu da zaštiti “integritet izbornog procesa”.
I još nešto!!! Recite Kristijanu Šmitu da nas ovo što on radi vodi u haos.

05.10.2022.

Fatmir Alispahić