AKTUELNO

Bihać odbija poslušnost promigrantskim jatacima u državnim organima: NEĆE BITI NOVIH KAMPOVA!!!

Jedan od zaključaka sjednice je i taj da kućni red bude uveden i u kampu „Lipa“, kao što je to već slučaj u Borićima, te da se ozvaniče pravila ulaska i izlaska iz njega. Iako je primjetan manji broj migranata, pripadnici policije i inspekcije će nastaviti aktivnosti na njihovom uklanjanju sa ulica. Pored toga, sa današnje sjednice ovog tijela je poručeno ‘vertikali’, bez odobrenja onih koji u lancu migracija godinama snose najveći dio tereta, nikakvog otvaranja novih kampova u Veliko Kladuši neće biti…

BIHAĆ, 17. maja – U Bihaću je danas zasjedala Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona i tom prilikom, pored ostalog razmatrala, pismo ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića u kojem se na području velikokladuške općine od premijera USK-a zahtijeva otvaranje novog migrantskog kampa za smještaj 300 osoba.

Svi članovi Operativne grupe iznijeli su stav da bez odluka Skupštine USK-a i općinskih i gradskih vijeća, na području kantona neće biti otvoren nijedan novi migrantski kamp. Doneseno je još nekoliko zaključaka po pitanju organiziranog kretanja migranata s ciljem zadovoljenja njihovih osnovnih životnih potreba.

ZASJEDALA OPERATIVNA GRUPA ZA NADZOR NAD MIGRANTSKOM KRIZOM U USK: BEZ NAŠEG ZNANJA I ODLUKE NEMA NOVIH KAMPOVA…