AKTUELNO

”STIGLA STRUJA” NA LIPU

U toku je izvođenje građevinskih radova na izgradnji migrantskog centra na lokalitetu Lipa.

Grad Bihać izdvojio je 50.000 KM za uređenje lokacije, a podršku je dala i Vlada USK-a u iznosu od 60,000 KM.

Pomoć će pružiti i Vlada FBiH i Ministarstvo sigurnosti BiH.

Grad Bihać je preuzeo obavezu pripremanja parcele u vlasništvu Grada u smislu sanacije i održavanja pristupnog puta, nivelisanja i drenaže čitave parcele, izgradnje zaštitne ograde, obezbjeđivanja pitke vode i prečistača za fekalije, dezinfekciju i deratizaciju lokaliteta, te objezbjeđivanje usluge odvoza smeća.
Kanton je preuzeo obaveze u vezi aktivnosti izmještanja migranata sa ilegalnih lokacija i zdravstvenu zaštitu nakon što lokacija bude spremna za prihvat migranata.

Donator, odnosno Delegacija EU u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH dogovorili da će privremenim prihvatnim centrom na lokalitetu Lipa upravljati IOM i DRC.

Reporter USKinfo.ba poslao je fotografije trenutnog stanja na Lipi, te javlja kako su upravo stigli agregati, kako bi kamp Lipa imao i električnu energiju.

Izvor: USKinfo.ba