AKTUELNO

Sarajevska policija počela s uklanjanjem migranata sa ulica

Policija u Sarajevu pokrenula je akciju uklanjanja migranata s ulica u okviru mjera sprečavanja širenja virusa Covid-19.

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Ismira Juske, jučer donijela Odluku kojom se određuju mjera ograničavanja kretanja migranata na području Kantona, te njihov smještaj u privremene prihvatne centre. Vlada je istom Odlukom uvela migrantima zabranu napuštanja pomenutih centara.

Sve ove mjere provodit će se za vrijeme primjene odluka Vlade FBiH i Vlade KS o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

U cilju adekvatne kontinuirane realizacije navedenih zadataka, a uzimajući u obzir procjenu da postojeći kapaciteti u privremenim prihvatnim centrima neće biti dovoljni za smještaj svih migranata koji se nalaze i kreću na području Kantona Sarajevo, Vlada će bez odlaganja nadležnim organima BiH uputiti inicijativu za formiranje dodatnog privremenog prihvatnog centra (objekta, šatorskog naselja i sl.) na području Kantona.

Zaduženi su upravnici prihvatnih migrantskih centara Blažuj i Ušivak da o svim ovim mjerama i aktivnostima, te donesenim zaključcima obavijeste sve migrante koji su smješteni u njima.

Izvor: Faktor/AA