AKTUELNO

Prijava protiv Linije za pomoć novinarima: Zalažu se za progon novinara za kojega je Sud BiH izrekao oslobađajuću Presudu

Fatmir Alispahić uputio je Upravnom odboru Udruženja “BH novinari” Žalbu protiv Linije za pomoć novinarima, odakle su potvrđene kriminalne optužbe protiv novinara kojega je Sud BiH oslobodio krivice. Ovo je jednstven slučaj u povijesti novinarstva da se jedno novinarsko udruženje zalaže za kažnjavanje oslobođenog novinara!!!

Udruženje/udruga BH novinari
Upravni odbor BHN
Novinarsko vijeće časti
Linija za pomoć novinarima

PREDMET: Žalba ne neozbiljan i uvredljiv odgovor Linije za pomoć novinarima

Poštovani,
Tragom vašeg poziva da je novinarima na raspolaganju Linija za pomoć novinarima, uputio sam 02.12.2021. godine Žalbu na tekst („Reakcija civilnog društva na presudu Fatmiru Alispahiću: Govor mržnje nije sloboda govora“) koji je na portalu Bhnovinari.ba objavljen (www.bhnovinari.ba) 23.11.2021. godine. Dobio sam krajnje neozbiljan, manipulatorski i drzak odgovor.
Odgovor Vildane Džekman, u ime Linije za pomoć novinarima, tužna je negacija vaše ponude da zaštitite novinare.
U odgovoru piše: „Nažalost, mi ne vidimo razlog vašeg obraćanja nama i pisanje osvrta koji su neutemeljeni.“
Ako je jedan on line medij prekršio Kodeks za štampu i on line medije, tako što je objavio tekst u kome se izražava „veliko razočarenje i zabrinutost oslobađajućom presudom“ za jednog novinara, ako je to u suprotnosti sa članom 10 Kodeksa – šta je to nego opravdan razlog moga obraćanja Liniji za pomoć novinarima?!
Vildana Džekman, u ime Linije za pomoć novinarima, tvrdi da je moje „pisanje osvrta neutemeljeno“, iako to nije nikakav „osvrt“, već je Žalba, iako su teze Žalbe zasnovane na konkretnim citatima koji su u suprotnosti sa Kodeksom za štampu i on line medije.
Autorstvo teksta koji je predmet moje Žalbe pripada izvjesnoj „Koaliciji za borbu protiv mržnje“, ali, moja Žalba se ne odnosi na „autorstvo“, već na medij (www.bhnovinari.ba) koji je objavio tekst kojim se krši Kodeks za štampu i on line medije. Svako može napisati svašta, ali, uredništvo portala je odgovorno za objavu! Stoga je neozbiljan savjet Vildane Džekman, u ime Linije za pomoć novinarima, koji glasi: „Preporučujemo vam da se direktno obratite navedenoj Koaliciji.“ Uzgred, „Koalicija“ nema ni web adresu, osim Facebook profil, a i da ima – predmet Žalbe nije „autor“ već portal (www.bhnovinari.ba) koji je objavio tekst u kome se žali što nije osuđen novinar za kojega je izrečena oslobađajuća Presuda.
Nakon preporuke da se obratim toj „Koaliciji“, Vildana Džekman, u ime Linije za pomoć novinarima,vrši dvostruko prekoračenje svoje ovlasti: 1) Obraća mi se u ime Udruženja „BH novinari“, ili portala (www.bhnovinari.ba); Govori u ime „Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“. Obratio sam se Liniji za pomoć novinarima, a dobio sam sljedeći odgovor:
„S druge strane, BH novinari neće reagirati na vaše prethodno pismo i obraćanje, budući da se u njima krše standardi novinarke etike, te ne sadrži niti jedan argument ili činjenica koji dovode u pitanje navode iz saopćenja Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.“
Iz ovog drskog i neodgovornog miješanja nadležnosti, proizilazi da se mojom Žalbom – „krše standardi novinarske etike“, te se presuđuje da nisam naveo „niti jedan argument ili činjenicu koji dovode u pitanje navode iz saopćenja Koalicije“.
Poštovani, pred vama, pred mnogim drugim adresama, ali i pred kakvom-takvom historijom, ostat će moje Žalbe i vaši odgovori, a naspram Kodeksa za štampu i on line medije. Stoga vas ljubazno molim da uozbiljite saradnike koji zastupaju ili kompromitiraju Udruženje „BH novinari“ i Liniju za pomoć novinarima.
Posljednji pasus iz odgovora Vildane Džekman, u ime Linije za pomoć novinarima, potvrda je opredjeljenja da se, na žalost, i sa adrese Linija za pomoć novinarima krši Član 10 Kodeksa za štampu i on line medije („Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.“) koji implicira da novinari poštuju kulturu legalizma, dakle, oslobađajuću Presudu, i da ne mogu izražavati „veliko razočarenje i zabrinutost oslobađajućom presudom“. …Potogovo kada se radi o novinaru.
Ljubazno vas molim da budete konkretni i pošteni, i da ne pokušavate zamagliti stvari koje su kristalno jasne. Tražim da se objavi moj demanti koji sam poslao 29.11.2021. godine na adresu www.bhnovinari.ba i tražim da mi odgovorite na ovu Žalbu koju upućujem na postupak Linije za pooć novinarima.
Tuzla, 02.12.2021.
mr. sc. Fatmir Alispahić