AKTUELNO

Nova žalba VzS: Udruženje “BH novinari” U RATU protiv Kodeksa za štampu i Suda BiH

Sama činjenica da Udruženje „BH novinari“ saopćava da neko „ne može dobiti prostor na društvenim mrežama ili web platformama iza kojih stoje BH novinari“ krši Kodeks za štampu i on line medije, jer u ovom Kodeksu nigdje nije rečeno da postoje građani kojima je uskraćeno pravo na demanti.

Vijeće za štampu

PREDMET: Žalba na tekst objavljen 06.12.2021. godine na portalu Bhnovinari.ba, pod naslovom „BH novinari: Nećemo objaviti e-mail poruke huškača i širitelja mržnje sa Faceboka“

Poštovani,
Upućujem Žalbu na tekst koji je objavljen 06.12.2021. godine na portalu Bhnovinari.ba, pod naslovom „BH novinari: Nećemo objaviti e-mail poruke huškača i širitelja mržnje sa Faceboka“, koji je potpisala generalna tajnica BH novinara Borka Rudić, a u kome stoji sljedeća rečenica:
– „BH novinari su nedavno odbili objaviti i takozvani demanti Fatmira Alispahića na saopćenje Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, iz istih razloga – osobe koje koriste i šire govor mržnje putem interneta ne mogu dobiti prostor na društvenim mrežama ili web platformama iza kojih stoje BH novinari.“
Od Vijeća za štampu tražim da se ustanovi da je portal Udruženja „BH novinari“ (www.bhnovinar.ba) prekršio Član 7 (Mogućnost odgovora) i Član 15 (Žalbe) Kodeksa za štampu i on line medije, jer je otvoreno saopćeno – „da su nedavno odbili objaviti i takozvani demanti Fatmira Alispahića na saopćenje Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“.
Moj demanti na tekst objavljen 26.11.2021. godine na portalu Bhnovinari.ba, pod naslovom „Reakcija civilnog društva na presudu Fatmiru Alispahiću: Govor mržnje nije sloboda govora“, koji sam poslao 29.11.2021. godine, nije nikakav „takozvani demanti“, već pravo koje mi pripada po Kodeksu za štampu i on line medije.
Sama činjenica da Udruženje „BH novinari“ saopćava da neko „ne može dobiti prostor na društvenim mrežama ili web platformama iza kojih stoje BH novinari“ krši Kodeks za štampu i on line medije, jer u ovom Kodeksu nigdje nije rečeno da postoje građani kojima je uskraćeno pravo na demanti. To podrazumijeva da svaki građanin ima pravo na demanti i „mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“. Tražim od Vijeća za štampu da se odredi po pitanju diskriminacije i kršenja Kodeksa za štampu i on line medije od strane Udruženja „BH novinari“.
Navodni razlog kojim Udruženje „BH novinari“ opravdava svoju odluku da „odbije objaviti takozvani demanti Fatmira Alispahića“ je u suprotnosti sa Članom 2. (Urednička odgovornost) i Članom 3. (Huškanje), jer se „govorom mržnje potiče na diskriminaciju i netoleranciju“ prema novinaru za kojega je Sud Bosne i Hercegovine izrekao oslobađajuću Presudu i oslobodio ga eventualne kvalifikacije da je „osoba koja koristi i širi govor mržnje putem interneta“. Prema tome, saopćenje Udruženja „BH novinari“ ovim stavom krši Član 5. (Tačnost i fer izvještavanje) i Član 10. (Osobe optužene za krivična djela), budući da donosi diskriminatorski sud, jer ne samo da „donosi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti“, već upućuje klevete na čast ličnosti koja je oslobođena Presudom Suda BiH.
Član 5. (Tačnost i fer izvještavanje) prekršen je i izjavom generalne tajnice BH novinara Borke Rudić koja objavještava javnost da su „BH novinari nedavno odbili objaviti i takozvani demanti Fatmira Alispahića“, iako o tome ne postoji nikakav trag, u vidu saopćenja, ili maila, izuzev što je sa nekompetentne i neovlaštene adrese „Linija za pomoć novnarima“, od strane izvesne Vildane Džekman, na moj mail stigla sljedeća rečenica: „BH novinari neće reagirati na vaše prethodno pismo i obraćanje, budući da se u njima krše standardi novinarke etike.“, a o čemu sam uputio Žalbu svim tijelima Udruženja „BH novinari“.
Moj demanti od 29.11.2021., koji, dakle, portal Udruženja „BH novinari“ neće objaviti, u ime klevete da sam „osoba koja koristi i širi govor mržnje putem interneta“, nema nikakve veze sa ovim neozbiljnim i uvredljivim kvalifikacijama, ali ima veze sa veoma ozbiljnim i konkretno dokazanim kršenjem Kodeksa za štampu i on line medije od strane Udruženja „BH novinari“.
U ime poštivanja svoje misije, u ime poštovanja Kodeksa za štampu i on line medije, a pri svijesti da sve ovo što pišemo ostaje pred licem kakve-takve historije, ljubazno molim Vijeće za štampu da postupi u skladu sa profesionalnom odgovornošću.
Tekst ove Žalbe dostavljam i na email adresu Udruženja „BH novinari“ (bhnovinari@bhnovinari.ba), sa zahtjevom da bude objavljen kao demanti, uz ponovljeni zahtjev da se i demanti od 19.11.2021. objavi na portalu Bhnovinari.ba, te da se u oba slučaja ispoštuje moje pravo koje mi pripada Kodeksom za štampu i on line medije.

Tuzla, 08.12.2021.
mr. sc. Fatmir Alispahić

Izvor:

BH novinari: Nećemo objaviti e-mail poruke huškača i širitelja mržnje sa Faceboka