AKTUELNO

Obezbijeđena sredstva u vrijednosti od 60.000 KM za smještaj migranata na lokaciji Lipa

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, na današnjoj sjednici Vlade Kantona, donesena je i odluka o korištenju sredstava posebne naknade za provođenje preventivnih mjera zaštite za obezbjeđivanje uslova za smještaja migranata na lokaciji Lipa kod Bihaća.

– Sredstva od 60 000 KM su namijenjena za Gradsku upravu Bihać za provođenje preventivnih mjera zaštite u pripremi lokacije Lipa za prihvat migranata koji se trenutno nalaze u Bihaću a nemaju smještaj unutar kapaciteta postojećih kampova, obrazložio je premijer Mustafa Ružnić.

Izvor: Krajinaba