AKTUELNO

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH ZAPOČELO IZRADU NOVE STRATEGIJE ZA MIGRACIJE I AZIL

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo je izradu nove strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021.-2025. godina. Taj petogodišnji strateški dokument važan je za razvoj sistema azila i međunarodne zaštite kojim se definišu ključni ciljevi za efikasno upravljenje tim procesom.

Zbog toga je Ministarstvo sigurnosti BiH, uz tehničku podršku organizacije Hilfswerk International i partnerske organizacije Udruženje za pomoć i razvoj “HAJDE”, organiziralo trodnevnu obuku i razmjenu iskustava a učestvovali su predstavnici nadležnih institucija za pitanje migracija sa svih nivoa vlasti.

Pomoćnica ministra sigurnosti BiH u Sektoru za migracije Murveta Džaferović je istakla da će sugestije kao i prijedlozi eksperata iz BiH, regiona i EU biti od velike podrške Radnoj grupi za izradu strategije.

Kako je istaknuto u uvodnim obraćanjima, definirano je sedam ključnih ciljeva koje BiH želi provesti u oblasti migracija, a usklađeni su sa EU zakonodavstvom. Predviđeno je unaprjeđenje sistema upravljanja politikama migracija i azila, povećanje efikasnosti kontrole državne granice, efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama, unaprjeđenje sistema azila, borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, podrška zakonitim migracijama i jačanje koordinacije u upravljanju migracijama. Između ostalog, planirano je i uspostavljenje nove agencije za upravljanje nezakonitim migracijama da bi država BiH u potpunosti preuzela upravljanje prihvatnim centrima i migracijama u BiH.

Izrada tog dokumeta, kao i druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa partnerskim agencijama i organizacijama, dio je sveobuhvatnog plana za efikasnije upravljanje migracijama, poboljšanje humanitarnih i sigurnosnih uslova za boravak migranata, ali i građana BiH.

“Taj skup je finansiran od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije i Fonda za azil, migracije i integraciju, u okviru projekta ‘Smanjenje neregularnih migracija u Evropsku Uniju putem jačanja kapaciteta struktura povezanih sa migracijama na Zapadnom Balkanu'”, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Izvor: USKinfo.ba | klix.ba