KOMENTAR

Magija Galića i Halača: Kad od viška glava boli

Piše: Rasim BELKO


Kriminalni bezdan koji uzročno – posljedično ugrožava vlasnika koji mu je povjerio mandat da čuva njene granice. Granična policija Bosne i Hercegovine je otuđena vojska i to u rasulu.

Pisali smo mnogo toga, od potapanja brodova i prikrivanja nedjela, do brojnih drugih, nikada razjašnjenih kriminalnih ataka na državu Bosnu i Hercegovinu, njene građane i budžet.

Pitam se kome to za svoj rad odgovaraju prvi ljudi Granične policije u liku i (ne)djelu direktora Zorana Galića i Fahrudina Halača.

Svega nekoliko ključnih podataka iz izvještaja o (ne)radu i finansiranju istog otkriva put sunovrata kojim se vodi jedna od ključnih državnih agencija.

Zamislite ozbiljnu agenciju, uz to još sigurnosnu, koja treba da radi i djeluje a nema riješeno pitanje unutrašnje organizacije. Dvije godine revozori Bosne i Hercegovine upućuju na ovaj problem. I ništa. Prijedlog pravilnika preko Ministarstva sigurnosti BiH došao u Vijeće ministra i od tada mu se gubi svaki trag.

Revizori već dvije godine ponavljaju istu preporuku: “Potrebno je preduzeti sve potrebne aktivnosti u cilju kreiranja novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi isti što prije bio upućen u proceduru i kako bi shodno tome došao na razmatranje u Vijeće ministra BiH“.

Postavlja se pitanje odgovara li nekome u Državnoj vladi da se u Graničnoj policiji zadrži javašluk i samovolja.

O zloupotrebi službenih vozila i nejasnim uputama direktora Galića već smo pisali na osnovu informacija savjesnih graničara.

I kako mi istrajavamo u otkrivanju, tako Galić istrajava u nelegalnom postupanju, revizori bilježe. Jer, svjestan je Galić da mu revizori ništa ne mogu dok mu Čović štiti leđa.

A revizori pišu: “Smatramo da je neophodno preispitati data prava na kontinuiranu upotrebu službenih specijalizovanih vozila te isto uskladiti sa operativnim potrebama Granične policije“.

Dok se hvali “granicom šupljom kao sir”, prvi čovjek Granične policije BiH voli da zapošljava sa strane. Revizori otkrili, a mi zbog interesa javnosti prenosimo, da je neophodno preispitati kontinuirani angažman osoba putem ugovora na određeno vrijeme, uzimajući u obzir zahtjeve koje za takve angažmane postavlja Zakon o radu u institucijama BiH”. Ovo se spominje u izvještajima iz 2018. i 2019. godine.

I dok se cjelokupna javnost po željama Tužilaštva BiH usmjerava ne pojedine slučajeve javnih nabavki revizori konstantno upozoravaju dvojac Galić – Halač da smanje direktne nabavke, ali i da izvrše analizu i isprave nedostatke bez obzira na vrstu javnih nabavki.

Dokaza radi izdvojit ćemo jednu iz 2018. godine.

Granična policija je shodno Planu nabavki u julu 2018. godine pokrenula otvoreni postupak za nabavku motornih vozila kroz tri lota i to: lot 1 – Vozilo sa pogonom na sva četiri točka (6 komada), lot 2 – Kombi vozilo sa pogonom na sva četiri točka (7 komada) i lot 3 – Terensko vozilo sa pogonom na sva četiri točka (7 komada). Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača bila je najniža cijena. Procijenjena pojedinačna vrijednost vozila sa PDV-om po lotovima iznosila je: lot 1 – 40.000 KM, lot 2 – 65.000 KM i lot 3 – 70.000 KM. U tenderskoj dokumentaciji su specificirane karakteristike vozila koja se nabavljaju po lotovima na način da su korišteni otvoreni intervali za pojedine karakteristike vozila.

Sadržaj tenderske dokumentacije (lot 1 i 3) u pogledu tehničkih specifikacija je skoro pa identičan tenderskoj dokumentaciji koja ja sačinjavana za nabavku vozila u 2016. godini, iako je u Izvještaju o obavljenoj reviziji za 2016. godinu Ured za reviziju detaljno opisao nedostatke i slabosti tada provedene procedure nabavke vozila i data je preporuka u kojoj je akcenat bio na obavezi poštivanja općih principa pri provođenju javne nabavke. Na sličan način je Graničnoj policiji skrenuta pažnja na nabavku vozila u 2017. godini, kada je nabavljeno 13 kombi vozila“, kaže se u izvještaju iz 2018. godine.

Korupcija je društveni problem Bosne i Hercegovine broj 1. Takoreći, najveći državni neprijatelj. Ova pošast nije zaobišla ni Graničnu policiju, samo što se njen rukovodeći kadar oglušuje o preporuke revizija koje vode ka sprječavanju i zaustavljanju korupcije.

I sve ovo je već dovoljno da laik koji ništa ne zna o Bosni i Hercegovini, njenim problemima s migrantima i granicom, shvati koliko je nesposobno rukovodstvo Granične policije BiH.

Ali u jednom segmentu izučili su dvije visoke škole za “zavrnut” državne pare.

Zoran Galić prošao je Akademiju Dragana Čovića i njegovih HDZ anti-budžet komandosa. Fahrudin Halač nesumnjivo se školovao u Fabrici diploma za budžetlije kodnog imena SDA, koju predvodi Bakir Izetbegović.

Jer samo ove dvije “poznate” škole mogu iznjedriti kadrove koji će konstantno biti upozoravani na nepravilnosti, direktno štetiti državi koju treba da brane, a “sačuvati” joj u dvije godine skoro 15 miliona KM.

Revizorski izvještaji za 2018. i 2019. godinu kažu da su Galić i Halač budžet realizovali u omjeru od 91 posto. U brojevima, 2018. godine “viška” je ostalo 7,3 miliona KM, a u 2019. 7,2 miliona KM.

Višak je vjerovatno utrošen negdje po planovima vođa pomenute dvije škole.

Migrantska kriza poput tempirane bombe već više od 1.000 dana ugrožava građane Bosne i Hercegovine.

Državna vlast pravi se blesava i glumi nemoć. Pitanje je samo koga će pokositi detonacija te bombe.

I hoće li ključni ljudi kriminalnog bezdana i njihovi učitelji ugledati svjetlost kroz male prozore s rešetkama.

Zbog budućnosti ove zemlje nadam se što prije.

https://nap.ba/news/71122