VIDEO

Islamska zajednica otvara paradžemate za ISIL-ovce (DH 345, 07.02.2021.)

Bez ikakve razumne potrebe Islamska zajednica se trpa da organizira vjerski život za lica koja sakrivaju identitet, koja su kriminalnim putem, kršeći državne zakone i procedure, ušla u Bosnu i Hercegovinu. U slučaju da se radi o ISIL-ovcima, koji će svoj krvoločni karakter pokazati usljed projektovanih sukoba, Islamska zajedica će postati saučesnik, a bošnjački narod će imati metu na čelu u koju će pucati antiteroristička koalicija. Da li se radi o korupciji, ili ucjeni, u vrhu Islamske zajednice, teško je sada znati, ali, jedino ispravno je bilo da se Islamska zajednica nije ni na kakav način trpala u ovaj kriminalni kontekst, te preuzimala odgovornost za ljude o kojima, ipak, ne znamo ništa. Znamo toliko da je ogromna ISIL-ova teroristička vojska nestala iz Sirije, a onda se odjednom pojavluje desetine hiljada (isključivo) vojno-sposobnih muškaraca, koji dolaze u krajeve sa bošnjačkom većinom. Mogla je Islamska zajedica prepustiti da oni sami sebi, ako hoće, organiziraju vjerski život, namjesto što je sebe isporučila kao organizatora ISIL-ovskih paradžemata. Nije li to urušavanje i kompromitacija Islamske zajednica od strane nametnutog čelništva, koje predstavlja marionetski tzv. reis Kavazović? Defter hefte 345, 07.02.2021.