VIDEO

ISILizacija Bošnjaka * Kako su SDA i Islamska zajednica postale sluge genocida nad Bošnjacima (Defter hefte 338, 20.12.2020.)

Kakva je veza između desničarske, profašističke i islamofobične Evrope, koja sponzorira uvoz migrantkih bandita iz islamskih zemalja na bošnjački životni prostor, sa genezom nastajanja ISIL-a kao plaćenićke i pljačkaške vojske koja je programski bila zadužena za ubijanje muslimana, a koja se sada doseljava među Bošnjake, te kakav su interes od “isilizacije” Bošnjaka prepoznali velikosrpski i velikohrvatski gospodari dejtonske države? Svi oni imaju svoj račun, u stvaranju isilovskog terorističkog geta u Evropi, koji će koristiti kostimografiju “islamizma”, ali, jedino ostaje u magli interes SDA i Islamske zajednice da među Bošnjake naseljavaju ovaj otpad. Odgovor je u činjenici da su bošnjački faktori do te mjere ogrezli u korupciji da su spremni, pored vakufa i mezarova, prodavati i domovinu i narod, bez svijesti da će uslijediti “Sirija među Bošnjacima”, dakle, jedna (auto)genocidna pogibelj u kojoj bi mogla zauvijek zgasnuti država Bosna i njen kičmeni bošnjački narod.