KOMENTAR

Afroazijski geni za rasplodnost Bošnjaka

Portal Antimigrant.ba od aprila 2019. godine upozorava na zavjeru protiv bošnjačkog naroda, na čiji životni prostor se organizirano trpaju ilegalni migranti, vojno-sposobni muškarci, čiji dolazak koincidira sa porazom i rasulom terorističkog ISIL-a! Dokaza je mnogo, za one koji imaju razum i slobodu. Dokazi su pred nama, ako hoćemo da ih vidimo. Evropa od bošnjačkog geta gradi depo za ekstradiciju ilegalnih migranata, a što vodi nestanku bošnjačkog naroda, koji će u evropskoj percepciji biti tumačen kao nekakav afro-azijski islamski derivat. Upravo to se može čitati i razumjeti iz poruka sa konferencije na kojoj je šefica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Laura Lungarotti istaknula je da “migracija može biti dijelom rješenja za demografsku krizu u zemlji u smislu da se zahvaljujući njima nadomjesti nedostatak radne snage”,  da “migranti mogu i obogatiti raznolikošću društvo”, te da “u zemlji je već određeni broj migranata koji rade, na nama je da nađemo odgovarajući pravni okvir i politike koji će olakšati taj proces na uzajamnu dobrobit”.

Budući da ilegalni migranti (možda bivši ISIL-ovci) dolaze samo među Bošnjake, to “obogaćivanje raznolikošću” ima islamski ili islamistički kontekst. Ali i afroazijski! Kakvo je to obogaćivanje našeg, bosanskog, multikulturnog identiteta kulturama iz Afrike i Azije? Zašto se “demografska kriza”, po savjetima IOM-a i g-đe Laure, ne razrješava među Srbima i Hrvatima, pa da se i oni obogate tom crnačkom blagodeti, već samo kod Bošnjaka koji demografskih problema baš i nemaju u odnosu na ostale?! Demografske krize, dakle, nema! Izuzev ako nekome nije cilj da se “demografija” popravlja miješanjem sa migrantima?! Kao fol dođe radnik, a (p)ostane tata! Zašto se po Italiji, Švedskoj, Holandiji… – ne vrši “nadomjestak nedostatka radne snage”, pa da se preko afričkih i azijskih radnika popravlja stanje rasplodnosti – već je ta jeftina podvala namijenjena samo Bošnjacima?

Ukratko: Nismo budale pa da ne vidimo šta je vaš podli plan! Svjesni smo da ovo zlo uvozite među Bošnjake uz pomoć korumpiranih državnih i medijskih instanci. Znamo šta radite, i zato poručujemo: NEĆEMO MIGRANTE!

***

Održana konferencija

Zabilježen povećan broj ulazaka migranata u BiH, ali i kraće zadržavanje u zemlji

Društvo Crvenog križa BiH upriličilo je jučer, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), drugu konferenciju o migracijama kao priliku da zahvale partnerima i donatorima koji im pomažu u procesu brige o migrantima koji borave u BiH.

Šefica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Laura Lungarotti istaknula je da u Bosni i Hercegovini ima dovoljno smještajnih kapaciteta za sve migrante koji su u potrebi za skloništem. Kaže da je međutim, posljednjih mjeseci i godina, zabilježen porast broja nezakonitih ulazaka u zemlju, ali je sad kraće vrijeme njihovog zadržavanja.

“Oni relativno brzo izlaze iz BiH. To govori da krijumčari, odnosno oni koji trguju ljudima, brzo pomjeraju migrante duž ove balkanske rute. Naravno, oni u tom procesu iskorištavaju ranjivost migrantske populacije. Na nama je da nastojimo, što prije da te osobe registriramo i pronađemo odgovarajuće rješenja za njihovu situaciju”, kazala je novinarima.

Kao glavnu poruku sa današnjeg događaja, istaknula je da migracija može biti dijelom rješenja za demografsku krizu u zemlji u smislu da se zahvaljujući njima nadomjesti nedostatak radne snage. Migranti mogu i obogatiti raznolikošću društvo, ‘oni donose interkulturalnu perspektivu i kreativnost’.

Kako je kazala, u kontaktu sa udruženjima poslodavaca u FBiH i RS i sa kreatorima politika zajedno nastoje prevazići određene poteškoće na koje se nailazi u slučaju kad se žele angažirati i uposliti strani radnici.

“Nastojimo olakšati taj proces, riješiti ih bespotrebnih poteškoća, da bi ovo bila situacija u kojoj bi koristi imali kako država i oni u potrebi za radnom snagom, ali i zemlje iz kojih ti migranti dolaze. U zemlji je već određeni broj migranata koji rade, na nama je da nađemo odgovarajući pravni okvir i politike koji će olakšati taj proces na uzajamnu dobrobit”, kazala je prije konferencije.

Zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar ističe da je, od početka 2018. godine, ta služba registrirala u BiH 145.000 migranata. Godinama su se mijenjali trendovi, ali je važno da su napravljeni iskoraci koji su prepoznati od lokalnih vlasti u sredinama gdje se migranti nalaze ali i u stavovima lokalnog stanovništva.

“Evropska unija je prepoznala napore BiH ka efikasnom upravljanju migracijama u BiH. Migranata u BiH trenutno ima oko 2.400, a imamo četiri privremena centra”, kazao je.

Migracije karakterizira kao kompleksnu pojavu, nose mnogo izazova te je u tom smislu istaknuo važnost suradnje državnih organa vlasti sa ostalim nivoima vlasti, ali i sa nevladinim sektorom i humanitarnim organizacijama.

Predsjednik Društva CK BiH Marko Sinanović kaže da je, kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ove godine, prošlo oko 30.000 migranata, ali se kraće zadržavaju u odnosu na ranije godine.

Na području BiH su četiri prihvatna centra (u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu), u kojima su trenutno većinom osobe mlađe životne dobi. Uglavnom se radi, kako je kazao, o osobama koje su se u BiH našle na putu do zemalja u koje su krenuli radi ekomomske sigurnosti ili uslijed izbjegavanja ratnih dejstava u područjima iz kojih dolaze.

Društvo, uz pomoć međunarodnih donatora, brine o migrantima, a u prihvatnim centrima imaju dobre uvjete za boravak, hranu i higijenu. Mobilni timovi im pružaju zdravstvenu njegu i psihosocijalnu podršku, u slučaju potrebe.

Druga konferencija Društva CK BiH upriličena je pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a na početku skupa prikazan je i video uradak o angažiranosti volontera u brizi o migrantima.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/zabiljezen-povecan-broj-ulazaka-migranata-u-bih-ali-i-krace-zadrzavanje-u-zemlji/231218087