AKTUELNO

Žalba Vijeću za štampu: Mediacentar nastavlja hajku protiv Fatmira Alispahića – negira Presudu Suda BiH i krši Kodeks za štampu

Vijeće za štampu
PREDMET: Žalba na tekst Mediacentra (Media.ba) od 19.11.2021. godine, pod naslovom: „Prvostepenom presudom, Sud BiH oslobodio Fatmira Alispahića optužbi za izazivanje mržnje“

Poštovani,
Upućujem žalbu na tekst Mediacentra (Media.ba) od 19.11.2021. godine, pod naslovom: „Prvostepenom presudom, Sud BiH oslobodio Fatmira Alispahića optužbi za izazivanje mržnje“, kojim je prekršen član „Član 10. – Osobe optužene za krivična djela“ iz Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Sporni tekst ima funkciju izvještaja o Presudi Suda BiH, te je u kontekstu Kodeksa za štampu i online medije BiH, nedopustivo objavljivanje stavova koji minimiziraju ili negiraju Presudu o kojoj se izvještava, a kroz izjave sagovornika koje u ovom tekstu ciljano intervjuira Media.ba.
S obzirom da u Članu 10 Kodeksa decidno stoji da – „Novinari imaju obavezu da ne donose preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti.“ – stavovi iz spornog teksta Media.ba idu još dalje, pa na oslobađajuću Presudu donose sudove o krivci oslobođene ličnosti, a što se vidi iz sljedećeg citata:
– “Samim time [to bi] trebalo biti kažnjivo, no nažalost vidimo da u ovom slučaju nije. Takoreći jednostavan slučaj, gdje je mržnja očita iz samog naslova portala/web stranice. Ipak, nismo dobili zadovoljavajuću, osuđujuću presudu spram urednika i autora portala”.
S obzirom da u Članu 10, nadalje, stoji da – „Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.“ – stavovi iz spornog teksta Media.ba negiraju činjenicu da je odbrana dokazala, a Presuda potvrdila, da su tekstovi Fatmira Alispahića tretirali ilegalne migrante isključivo kao sigurnosnu prijetnju, a ne kao predmet mržnje po osnovu boje kože, porijekla, rase. Sporni izvještaj Media.ba neistinito navodi da – „u ovom slučaju je upravo takav primjer i bio: mržnja spram ljudi u pokretu, izbjeglica i migranata se temelji na osnovu njihove boje kože, porijekla, rase“.
Na svim ročištima prisutan je bio novinar Media.ba, koji je u više navrata čuo da optuženi / oslobođeni Fatmir Alispahić nije urednik portala Antimigrant, već samo administrativni kontakt, pa uprkos tome Media.ba u ovom izvještaju objavljuje da je Fatmir Alispahić „urednik i autora portala“.
Smatram da je ujedno prekšren i „Član 5. – Tačnost i fer izvještavanje.“
Podsjećam da je Mediacentar već dvaput, u toku suđenja, prekršio Kodeks za štampu i online medije BiH, prvi put kada je kreirao fotografiju optuženog sa pozadinom wc-a, a drugi put kada je donio pristrasan naslov „U sudnici humanista, u medijima gonič migranata“.
Žalbu upućujem i na adresu Mediacentra (www.media.ba) od kojeg tražim da je objavi na svojoj stranici, u skladu sa članovima 7. i 15. Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Tuzla, 22.11.2021.
mr. sc. Fatmir Alispahić