VIDEO

USK JE I DALJE GLAVNA RUTA ZA MIGRANTE

– Unsko-sanski kanton će, do okončanja migrantske krize, biti dijelom rute migranata ka, kako oni misle boljem životu u Evropskoj uniji

Granično smo područje, a posebno će Bihać i Velika Kladuša biti pod udarom na ovom putu migranata, kao što su uostalom i posljednjih godina. Od 2017. ustvari migranti su počeli dolaziti u ovaj kraj, kojeg se tada nazivalo džamijskom rutom, jer su ljudi u pokretu uglavnom sklonište nalazili u džamijama. Sada smo već ušli u petu godinu krize, čiji se kraj ne nazire, jer on u suštini ovisi od vojnih, političkih i sigurnosnih aspekata u dijelovima svijeta gdje se vode ratovi, općenito gdje je sigurnost narušena.