AKTUELNO

U prvom kvartalu 2020. godine prijavljeno 4.444 nezakonitih migranata

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne informacije Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar, februar i mart 2020. godini, koje će biti dostavljene Predsjedništvu BiH.

U prvom kvartalu 2020. godine Službi za poslove sa strancima prijavljena su ukupno 4.444 nezakonita migranta, što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na isti period 2019. godine, kada je prijavljeno ukupno 3.597 migranata.

Najveći broj nezakonitih migranata u prvom kvartalu ove godine bili su državljani Pakistana (1.233 ili 27,7 %), Avganistana (1.056 ili 23,8 %), Maroka (800 ili 18 %), Iraka (282 ili 6,3 %) i Egipta (210 ili 4,7 %).

U Informaciji za mart 2020. godine navodi se da je Službi za poslove sa strancima prijavljeno ukupno 1.540 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 23 % u odnosu na februar ove godine, odnosno smanjenje za 15 % u odnosu na mart 2019. godine. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 1.450 osoba, a zahtjev za azil podnijelo njih 23.

U februaru 2020. godine evidentirana su 2.002 nezakonita migranta, što je povećanje od 122% u odnosu na januar, kada su bila registrovana 902 nezakonita migranta.

Također, broj nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima u februaru ove godine bio je veći za 90% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Smanjenje broja nezakonitih migranata u martu u odnosu na prva dva mjeseca 2020. godine rezultat je mjera koje su, pored BiH, preduzele zemlje na zapadnobalkanskoj ruti s ciljem sprečavanja i suzbijanja širenja virusa korona. Osim toga, nadzor granica na
migrantskoj ruti pojačan je i zbog situacije na spoljnim granicama Evropske unije s Turskom, koja je obilježila kraj februara i početak marta 2020. godine.

Izvor: Patria