VIDEO

Tuzlanska vlast traži izmještanje Ureda za registraciju migranata

Prema informacijama koje su prikupili policijski službenici Uprave policije MUP-a TK u saradnji sa Službom za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu u februaru je evidentirano 1.008 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil u Službi za poslove sa strancima – Terenski Centar Tuzla. Prema državi porijekla evidentiranih migranata najveći broj dolazi iz Afganistana 525, zatim Pakistana 367, Bangladeša 31, Irana 29, Indije 25, Maroka 12, Palestine 4, Egipta 3, Kube i Zapadne Sahare po 2 i Iraka i Kameruna po 1. Od strane Službe za poslove sa strancima izrečena je 1 mjera prema migrantu, koja sadržava mjere zabrane. U posmatranom vremenskom periodu evidentirana su 4 sigurnosno interesantna dogadaja u kojim su učestvovali migranti.

Četiri događaja dokumentovana su podnošenjem izvjšstaja o učinjenom krivičnom djelu i to: nanošenje teških tjelesnih ozljeda – 1 krivično djelo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju – 1krivično djelo i teška krađa – 2 krivična djela. Pojačan priliv migranata u februaru 2020. godine u kojem je evidentirano 1.008 migranata, u odnosu na februar ‘19. godine kada je evidentirano 56 migranata predstavlja enorman porast i ukoliko se ovakav trend nastavi postoji bojazan da se bez adekvatnog uključivanja državnih organa nadležnih za migracije u rješavanju prisustva migranata na području našeg kantona, Uprava policije neće se moći kvalitetno nositi sa navedenom problematikom a da istovremeno ne ugrozi obavljanje redovnih poslova i zadataka, navedeno je.

Video: Tuzlanska vlast traži izmještanje Ureda za registraciju migranata