AKTUELNO

SKANDALOZNO: Dokazi da je Islamska zajednica pomagala migrantsku okupaciju Bošnjaka

Nevjerovatna su saznanja da je Islamska zajednica radila – u znanju ili neznanju – isto ono što su radili neprijatelji Bosne i Bošnjaka dok su u bošnjačke krajeve uvozili migrantske horde iz raznoraznih islamskih zemalja, koje već godinu dana terorišu bošnjački narod. Dok je Srbija, uz pomoć velikosrba u BiH, uvozila migrante, kako bi ugrozila Bošnjake, a ojačala secesiju Republike Srpske, dotle je Islamska zajednica prihvatala i sponzorirala ovu opasnost za bošnjački narod. Istovremeno, dok su Bošnjaci trpili strah i materijalnu štetu od agresivnih migranata, Islamska zajednica je Bošnjacima radila iza leđa, tako što je sve svoje resurse stavila u službu podršci useljavanju migranata, te u više navrata izdvajala ogromna finansijska sredstva.


Dokument pod naslovom “Upustvo za postupanje sa migranatima koji prolaze područjem Islamske zajednice”, koji je svim organizacionim jedinicama Islamske zajednice dostavljen u februaru prošle godine, dokazuje da je Islamska zajednica podsticala i finansirala prihvat migrantskih hordi, a što je godinu dana poslije rezultiralo agonijom bošnjačkog naroda.


Iz ovog dokumenta saznajemo da je još tada uspostavljen “Operativni tim Rijaseta”, da su uspostavljena lokalna tijela za koordinaciju, da se nudi novčana pomoć za smještanje migranata, da se preporučuje angažman nevladinih organizacija koje su sarađivale sa Islamskom zajednicom da se uključe u brigu o naseljavanju migranata, itd.
Za sve što se Bošnjacima događa od strane agresivnih migranata odgovornost snosi i Islamska zajednica. Jedini način da Islamska zajednica sačuva svoj obraz pred historijom, i pred Bošnjacima, jeste da se distancira od svojih dokumenata i instrukcija za prihvat migranata – te da štiti Bošnjake, koji su ugroženi, a ne migrantske horde, koji ugrožavaju Bošnjake. No, to se vjerovatno neće dogoditi – Islamska zajednica će više pripadati migrantskim okupatorima, nego bošnjačkim starosjediocima. Na žalost.