NETWORK

Migranti organizovano silovali 1.400 devojčica u gradu Roterhamu!

Roterham grad u engleskoj oblasti Južni Jorkšir doživeo je masovne zločine koje se mogu uporediti sa najgorim ratnim sukobima. U gradu koji ima 109.000 stanovnika, a sa okolnim mestima 258.000 migranti su otimali silovali preko 1.400 devojčica mahom uzrasta mahom od 11-16 godina.

Uprkos velikom broju zlostavljanih devojaka nije lako pronaći snimke svedočenja žrtava iz Rotrhama mahom zbog učestalog uklanjanja i cenzure na društvenim mrežama. Ipak naš portal izdvojio je snimke dataljne analize događaja kao i direktna svedočenja nekoliko žena koje su uprkos iskonskom strahu od moguće odmazde odlučile da progovore o nasilju.
Žrtve su po pravilu bile evropskog porekla, a napadači migranti. Prema popisu iz 2011. godine u samom gradu bez okolnih mesta, maloletne devojke do 17 godina čine 24.783 stanovnika što na 1.400 žrtava što znači da je na 17 devojaka po jedna bila seksualno zlostavljana od strane migranata.

Istovremeno celokupna migrantska populacija iz većinski islamskih zemalja, čini samo 8.682 uključujući njihove žene decu i stare, a ovaj podatak je dodatno uznemirujuć jer kada bi se odbila polovina migranata na žene, deo na stare i decu broj silovanja je blizak ukupnom broju mladih migranata koji žive u gradu.
Sama brutalnost i način na koji su evropske devojčice zlostavljane teško je zamisliti. Migranti otmičari su ih držali u podrumima, silovali i pozivali svoje komšije, rođake i kolege sa posla da ih zajedno zlostavlju za šta su često i dobijali novac. U periodu od 1980 do 2010 kada su zlostavljanja vršena niko iz migrantske zajednice nije obavestio policiju o ponudama za grupna silovanja iako broj žrtava pokazuje da su te ponude bile česte.
Skandal je izašao u javnost tek nakon velikog pritiska javnosti, a policija u Roterhamu je uputila zvanično izvinjenje građanima zbog 3 decenije odbijanja da istraži prijave o zlostavljanjima, kako su rekli zbog strahova da će ih migrantska zajednica optužiti za rasno profilisanje.

Dodatna poteškoća za istragu bila je i veština kindapera, koji nisu želeli da ubijaju žrtve, već su im na silu ubrizgavali heroin i iz automobila iz ih izbacivali na ulicu znajući da će u skladu sa policijskom procedurom, nakon pojavljivanja u stanici i prijave otmice biti testirane na drogu, zbog mogućnosti da pripadaju maloletnici ovisnim o drogama koji beže od kuće, a zatim tvrde da su oteti.

Najveći deo kazni se počinioce zločina kretao od 10 do 20 godina, samo jedan od napadača je izvesni Arshid Hussain osuđen na 35 zbog 23 počinjena silovanja. Među osuđenim je bilo i žena koje su podržavale svoje muževe u etnički i verski motivisanom zlostavljanju.

So na ranu žrtvama i njihovim porodicama stavila je feministička organizacija Žene muslimanke Ujedinjenog Kraljevstva (UK Muslim Women’s Network) sa plasiranjem lažnih i manipulativnih statistika kao bi opravdali rasističke i verske motive prilikom vršenja nasilje.

U izveštaju NVO iz 2013. godine se navodi da su migratni počinili isti vid nasilja nad 35 devojčica koje su takođe migrantskog porekla. Za muslimansku feminističku organizaciju i brojne main-stream medije ovo je bio dokaz da nasilje nad 1.400 evropskih devojčica nije bilo rasno ili verski motivisano. Ipak 35 slučaja koje su uspele da evidentiraju se desilo na novu cele Velike Britanije, dok je sa druge strane samo u jednom malom gradiću Roterhamu bilo 1.400 žrtava evropskog porekla.

Lindzi i Natali su najbolje prijateljice koje su završile kao žrtva migrantskih silovanja. Lindzi je imala samo 15 godina kada je silovao Arshid Hussain, dok je Natali sa 13 godina silovao njegov rođeni brat Bannaras.
Veruje se i da sadašnje brojke nisu konačne, jer je veliki broj devojčica bio žena previše uplašen da odu u policiju zbog pretnji smrću, a određeni broj nije hteo da ponovo preživljava traume, pa se pretpostavlja da je broj žrtava daleko veći. Do 2018. ukupna cifra skočila je na 1.500 tinejdžerki koje su rutinski i sistematski silovane od strane migranata.

Jednoj od devojčica koja je bila u vezi sa migrantom da bi kasnije završila kao belo roblje, britanska polcija je u stanici rekla „šta si očekivala“ i da treba da se pomiri sa onim šta joj se desilo.
Tokom izricanje presuda za zlostavljanje za koje NVO sektor tvrdi da nisu rasni i verski motivisani pojedini migranti osuđeni za silovanje maloletnih devojčica uzvikivali su u sudnici Allahu Akbar.

Izvor: Dnevna Gazeta