VIDEO

Migranti iz Bihaća će biti prebačeni u novi kamp

Prihvatni centar “Bira” u Bihaću biće zatvoren, a svi migranti iz ovog centra biće premješteni u novi kamp koji će se graditi na Lipi, na osnovu odluke Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unskosanskog kantona.

Odluku o ovoj lokaciji je gradsko vijeće grada Bihaća donijelo još prošle godine, a sada ju je samo potvrdila i Operativna grupa za upravljanje migratnskom krizom na području Unsko-sanskog kantona.

ŠUHRET FAZLIĆ, gradonačelnik Bihaća

“Prvo migranti koji nemaju smještaj da se odmah izmjeste na tu lokaciju, a uporedo da se ide u izmještanje migranata iz Bire na tu lokaciju”, rekao je Fazlić.

Gradonačelnik Fazlić najavljuje početak radova na uređenju ove lokacije već za sutra, a nada se i podršci državnih vlasti kada je riječ o ovoj lokaciji. U tom slučaju, smatra Fazlić, međunarodne organizacije će morati prihvatiti Lipu kao novu lokaciju za smještaj migranata sa područja grada Bihaća. Pored nove lokacije, operativna grupa je donijela niz zaključaka s ciljem očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije s obzirom na to da zbog velikog broja migranata u centrima kao i van centara postoji velika opasnost od pojave i širenja koronavirusa.

NERMINA ĆEMALOVIĆ, ministrica zdravstva USK

“Zabrana kretanja migranata koji se nalaze u samim centrima. Hitno izmještanje migranata sa ulica i zapuštenih objekata sa kantona, a njih negdje ima oko 2 hiljade”, kazala je Ćemalović.

MUSTAFA RUŽNIĆ, premijer USK

“U pravcu održavanja sigurnosti, u pravcu održavanja zaštite naših građana koje moramo staviti na prvo mjesto, u pravcu komoditeta građana USK i zaštite njihove imovine – ovakve mjere mi moramo poduzeti. Naravno, za ovakve mjere tražimo podršku i viših nivoa vlasti i međunarodne zajednice”, istakaoa je Ružnić.

Također, traži se stroga kontrola unutrašnjeg saobraćaja i cirkulacije migrantske populacije sredstvima javnog prevoza u cilju prevencije širenja bolesti. Od IOM-a i UNHCR-a se traži da hitno izvrše relokaciju djece migranata, smještenih u neadekvatnim uvjetima kampa Bira u Bihaću u druge centre, van Unsko-sanskog kantona kao i strogi nadzor aktivnosti svih organizacija i NVO koje realiziraju programe usmjerene na podršku migrantskoj populaciji te spriječe svaki oblik iskorištavanja humanitarnog djelovanja i sveukupne situacije.

Izvor: BHRT