AKTUELNO

Kamp “Lipa” zadovoljava uslove za prihvat migranata

Predstavnici Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK , Grada Bihaća i Zavoda za javno zdravstvo USK sa delagacijama IOM, UNHCR i DRC, obišli su danas lokaciju Lipa kod Bihaća, na kojoj se finaliziraju radovi kako bi kamp za prihvat migranata bio stavljen u funkciju.
Na lokaciju Lipa prioritetno će, narednih dana, biti premješteni migranti koji se trenutno nalaze van organiziranih prihvatnih kampova u Bihaću, čime je i ugroženo i njihovo i javno zdravlje.

Grada Bihaća odredio je lokaciju te izvršio pripremne radove na lokaciji, sanaciju pristupnog puta, sekundarnu vodovodnu mrežu i ogradu, a Vlada Unsko-sanskog kantona za provođenje preventivnih mjera zaštite Gradu Bihaću dodijelila je 110 000 KM.

U uspostavljanju kampa pomoć je pružila i Federadalna uprava CZ, a uz podršku Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH dogovorena je podrška IOM i DRC u organizovanju kampa i prihvatu migranata dok traje opasnost zbog širenja koronavirusa.

Prema mišljenju stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo, nakon današnjeg obilaska lokacije, kamp Lipa zadovoljava uslove za prihvat.

Izvor: Usn