AKTUELNO

Fahrudin Solak imenovan za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala Fahrudina Solaka za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija.

Za njegovog zamjenika imenovan je Zdravko Beljo.

Zadatak Federalnog operativnog štaba je da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji dolazak u Bosnu i Hercegovinu se očekuje.

Nadležnost, obaveze i odgovornosti Štaba iz tačke i ovog rješenja će biti detaljno regulirani u skladu s posebnim aktom koji će, na prijedlog ministra sigurnosti, donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Avaz.ba