VIDEO

Divljanje migranata u Biri u Bihaću

Ovaj video se često uklanja sa facebooka, pa ga objavljujemo na kanalu Antimigrant.ba, kako bi ostalo zabilježeno koga su to Bošnjacima preporučivali Islamska zajednica (tzv. reis Kavazović) i SDA, kao “braću u vjeri”, kojoj, u ime bogobojanznosti treba pružiti dobrodošlicu. …Bez obzira što se tako Bošnjaci konfrontiraju i sa svojim interesima, i sa svojim komšilukom.