VIDEO

Apel iz maja 2019. koji niko nije čuo: Budite neljubazni i nasilni, ne dajte im u svoje čaršije, tjerajte ih riječima, tjerajte ih silom! …Progon migranata nema alternativu!!!

(14. maj 2019.) Tolika količina gluposti, mutavosti, korumpiranosti u bošnjačkoj politici nema čime drugim rezultirati do li neminovnom tragedijom bošnjačkog naroda. A kako će izgledati ta tragedija? Da li tako što će uz Bošnjake živjeti još oko 100.000 tzv. migranata, zapravo nasilnih, prljavih, zaraženih, kriminalu i razvratu sklonih hordi? Da li tako što će horde migranata skinuti maske i otkriti se kao ISIL-ova plaćena vojska, zadužena da „oslobodi“ Bosnu od islama? Da li tako što će uslijediti masovni egzodus Bošnjaka prema Evropi? Svejedno – bošnjačka tragedija je neminovna.
Teško je razumjeti ponašanje bošnjačke političke i vjerske elite u odnosu na bjelodanu agresiju migranata na Bosnu i Bošnjake. Ne samo da nema svijesti o tome, i da nema otpora, već se bošnjačke elite razuzdano prepuštaju prodaji i razaranju ovoga što je od nas preostalo nakon velikosrpske i velikohrvatske agresije. Zar oni misle da će Bošnjaci više ikada biti isti nakon što se među njih useli 100.000 ili više migranata, koji su otvorena prijetnja bošnjačkoj sigurnosti, ali i opstanku? Zar misle da će ti migranti negdje iz Bosne otići? Zar misle da srpsko-hrvatski separatisti neće iskoristiti taj faktor nestabilnosti i ubjeđivanja da je BiH neodrživa? Pa ako je to tako bjelodano – kako je onda moguće da bošnjačka politička i vjerska elita ne samo da nije protiv uvoza migranata iz Srbije, preko Srba, već je aktivno angažirana u prihvatu i zbrinjavanju migranata, te u svekolikim oblicima korupcije u kojima za pare prodaje bošnjački suverenitet?! Dok svi narodi Evrope odbijaju migrantske horde, dotle Bošnjaci raširenih ruku dočekuju ovo putujuće zlo….
(…)
Bošnjačka politka i Islamska zajednica – podrškom useljavanju migranata – bagatelišu žrtvu šehida, bagatelišu život Bošnjaka, rade ono zlo zbog kojega će Bošnjaci doživjeti sudbinu bivšeg naroda.
Nema opstanka Bošnjacima ako se otpor protiv migranata ne izdigne na pijedestal patriotske i vjerske vrline.
Bošnjački je i muslimanski kazati: Naš cilj je humano protjerivanje migranata iz Bosne i Hercegovine!
Još jednom: Naš cilj je humano protjerivanje migranata iz Bosne i Hercegovine!
Dakle, deportacija, ili u njihove zemlje porijekla, ili ma gdje drugo. Ostanak u našoj zemlji ne dolazi u obzir!
Zato: budite neljubazni, agresivni, nasilni, ne dajte im u svoje čaršije, tjerajte ih riječima, tjerajte ih silom, stavite im do znanja da moraju čim prije napustiti našu zemlju.
…Progon migranata nema alternativu. Ili mi ili oni.

Fatmir Alispahić