AKTUELNO

USK POSTAJE OPSKRBNA ZONA!

Kamp Lipa, kao i mnogi kampovi formirani ne samo u USK već i u drugim dijelovima BiH, za osnovni cilj je trebao imati smještaj MIGRNATSKE P0PULACIJE koja se nalazila po ulicama skoro svih gradova USK, a prvenstveno i u najvećem broju u administartivnom centru, tj. gradu Bihaću.
Po otvaranju navedenog kampa stekao se utisak da su se migranti maknuli sa ulica, raznih SKL0NIŠTA i smještaja, jer su se sve manje mogli vidjeti.
Međutim, relativno brzo, kamp Lipa je postao najzapadnija opskrbna baza na putu prema nekoj od europskih destinacija i kao takav privukao je i migrante koji su bili smješteni u kampovima u Tuzli i Sarajevu.

Shodno navedenom, broj migranata se nije smanjio, već povećao, što se da primjetiti iz njihovog sve većeg prisustva na gotovo svim mjestima u gradskim i PRIGRADSKIM Z0NAMA kao i u RURALNIM područjima. Primjetne su i kolone migranata na glavnim saobraćajnicama.

Izvor: Usnnovosti