Biznis inkluzije

U odgovoru Hadžifejzović Senadu Islamska zajednica priznala da iz zekata finansira naseljavanje migranata