KOMENTAR

Turizam u Bihaću ne može funkcionisati dok se ne riješi problem migranata!

Turistička zajednica grada Bihaća i Centar za suvremenu kulturu KRAK raspisali konkurs “Zapamti Bihać” za prijavu rješenja suvenira koji će biti dijelom novih originalnih suvenira grada Bihaća.

Ova ekipa očito živi u nekom paralelnom svijetu, totalno ignorišući stvarnu sliku grada Bihaća i po svaku cijenu pokušava stvoriti privid nekog normalnog života koji to već nekoliko godina nije!

Ideja je dobra, ali neprimjerena ovome trenutku! Novi, originalni suveniri su u rukama “turista” u obliku noževa, mačeta, vatrenog oružja, šprica, i uz krađe, silovanja, kako ljudi, tako i životinja, tuče, narušavanje javnog reda i mira, širenje zaraze, povrede državne granice, trgovinu ljudima, drogom, oružjem, pedofiliju, ubistva i pokušaje ubistava, što se dešava proteklih nekoliko godina, su ono po čemu može da se zapamti Bihać!

To je stvarnost koja se zanemaruje i na koju se zatvaraju oči!

Turizam ne može funkcionirati dok se ne riješi problem migranata!

E.G.