DRUŠTVENE MREŽE

Stidi se Bošnjače! Ti si kriv što se “muhadžir” mora gologuz kupati na snijegu!

Stidi se Bošnjače, muslimanu, mudžahide! Dozvolio se da se tvoj jadni brat u vjeri, koji iz ummeta dolazi vaum, mora da kupa gologuz na snijegu, po zimi, kako bi održavao higijenu, a ti nećeš, stidi se Bošnjače, da ga u svoju kuću upustiš, ženu i kćerku da mu ponudiš, da se zgrije, da mu toplo bude u toploti ummmeta, kojeg nema ako neće brat musliman bratu muslimanu sve od sebe dati. Zato ovo gologuzo kupanje na Lipi ide tebi, Bošnjače, na dušu, tebi, koji su od četnika bježao po bijelome svijetu, kao što ova braća mudžahiri bježe od din-dušmana, koji ih tjeraju iz Maroka, Pakistana, Alžira, Tunisa, pa onda jadni, da se zgriju, moraju i koju ljutu da popiju, i da tužni zapjevaju, pa da u pijanstvu jedno drugome uz guzove legnu, jer njima nije lahko, a tebi svejedno, što tvoj brat u vjeri se kupa na zimi, da higijenu održaje, ako se prehladi, ma samo ako kihne, ti ćeš ga Bošnjače na duši nositi, ti, izdajniče ummeta i svoje vjere, koji nisu ugostio kako treba ove prave muslimane što iz Afrike i Azije dolaze…