KOMENTAR

Srbi traže da POLICIJA može u samoodbrani PUCATI NA MIGRANTE

U beogradskim “Večernjim novistima” objavljena je izjava Đorđa Radovanovića, predsjednika Odbora zaštitu Srba u Federaciji BiH, koji je otvoreno govorio o problemima građana koji strepe pred migrantskim hordama. On se založio za zatvaranje migranata u objekte zatvorenog tipa, i da ne mogu napuštati migrantski centar sve dok se ne stvore uslovi za njihovo premještanje izvan BiH.

“Večernje novosti” dalje pišu:

– “Radovanović kaže da policajci moraju imati ovlašćenje za korišćenje vatenog oružja prema migrantima kada su napadnuti, ili kad je stanje u migrantskom centru takvo da se gubi kontrola”.

U tom kontekstu podsjećamo na apel Fatmira Alispahića objavljen prije skoro godinu i po, 08.aprila 2019. godine, u kome se traži  zatvaranje migranata do njihove deportacije. Jedina razlika između Alispahićevog apela i Radovanovićeve preporuke jeste što su Alispahićev stav mnoge organizacije prolasile “ekstremizmom” i “rasizmom”, pa se čak uključila i SIPA u istragu protiv portala Antimigrant.ba, dok na Radovanovićeve riječi ne reaguje niko.  Zapravo, oba stava su potpuno opravdana i logična, u interesu zaštite građana i države.

U cijeloj priči jedino je nelogična šutnja SDA i Islamske zajednice, odakle se sponzorira prihvat migranata u krajevima sa bošnjačkom većinom, a čime bi ma kakav eventualni sukob ili incident bio fakturisan na adresu bošnjačkog naroda. Na primjer, ako migrantske horde počine neko zlo nad Srbima, neko bi postavio pitanje reisu Kavazoviću zašto je, uprkos upozorenjima, “Merhamet” hranio i zbrinjavao teroriste. Ali, SDA i Islamska zajednca su odveć potkupljenje, i korupcijom uhapšene, da bi mogle tražiti hapšenje i deportaciju migrantskih bandi.

 

***

U nastavku podsjećamo na apel Fatmira Alispahića, od 08. aprila 2019. godine.

Otvoreni apel Fatmira Alispahića

 

Ako odmah u logore ne zatvorimo tzv. migrante,

probudit ćemo se pod terorom genocidnog ISIL-a

  1. Da reisu-l-ulema Kavazović ODMAH sazove načelnike Općina i Gradova sa bošnjačkom većinom s ciljem formiranja privremenog kriznog štaba u povodu agresije ISILOVACA, tzv. migranata, na bošnjački životni prostor;
  2. Da se usvoji strategija zatvaranja tzv. migranata u privremene logore, bez mogućnosti kretanja, uz obezbjeđenje hrane i humanitarnog tretmana, sa ponudom da im se obezbijedi povratak u njihove zemlje;
  3. Da se migranti popišu po državama porijekla i da se traži intervencija njihovih ambasada;
  4. Da se privremeni logori za ISILOVCE u BiH, tzv. migrante, otvore na što više lokacija, kako bi se razbila masa od nekoliko hiljada na jednom mjestu, i kako bi se lakše kontrolirala ova paravojna i teroristička opasnost, te spriječila mogućnost doturanja oružja genocidnim ISILOVCIMA preko velikosrpskih i velikohrvatskih faktora;
  5. Da se iznađu pravni modaliteti da se preko štabova Civilne zaštite angažira ljudski potencijal po općinama koji je potreban da kontrolira privremene logore za ISILOVCE u Bosni, tako što će uz upotrebu sile u logore vraćati sve migrante koji su izvan tog područja;
  6. Da se odluka o formiranju logora i zatvaranju tzv. migranata na sve načine dostavi do tzv. migranata koji preko Srbije namjeravaju ući u BiH, kako bi znali da ih u BiH čeka zatvor ili deportacija;
  7. Da se međunarodnim faktorima koji kriminalno i zlonamjerno sponzoriraju uvoz tzv. migranata u krajeve sa bošnjačkom većinom otvoreno odbije poslušnost i da ih se obavijesti da će Bošnjaci u logore pozatvarati sve tzv. migrante, do njihovog povratka kući, ili do njihovog prolaska prema Evropskoj unij

…Uskoro će biti nemoguće uspostaviti kontrolu nad paravojnim i terorističkim formacijama putujuće ISIL-ove vojske koja je dovedena da za velikosrpske i velikohrvatske potrebe dovrši genocid nad Bošnjacima.

mr. sc. Fatmir Alispahić

 

08.04.2019.