Komentar

Savršena klopka Milorada Dodika

Veliki propagandni i obavještajni umovi stoje iza gotovo savršene igre koju protiv Bosne i Bošnjaka vode velikosrpski interesi. Znamo, dakle, da Srbija, preko entiteta Republike Srpske, više od godinu dana već uvozi agresivne migrante u krajeve sa bošnjačkom većinom. Znamo, dakle, da Milorad Dodik, nesporni srpski lider u BiH, sada najednom zagovara blokadu ulaska migranata. Postoji li kolizija između ova dva saznanja? Naravno da postoji: kako neko ko je uvozio migrante, sada najednom, može biti protiv?
Ako znamo da velikosrpska propaganda sve vrijeme tzv. migrantske krize manipulira sa islamskim sentimentom kod Bošnjaka, poturajući da su tzv. migranti muslimanska braća Bošnjacima, onda je jasno da je to trasa propagande koja daje najveće rezultate, budući da mnogi Bošnjaci, predvođeni Islamskom zajednicom, upravo na ummetskom principu dočekuju i zbrinjavaju horde migranata. To izazivanje vjerskog sentimenta pokazalo se samoubistveno za Bošnjake, jer su u ime vjere dozvolili da preostali bošnjački životni prostor bude zaposjednut od hordi narkomana, alkoholičara, bandita svake vrste, a u čemu je prednjačila Islamka zajedica sa pozivima da se zekat daje za migrante, i sa uplatama enormnih sredstava za zbrinjavanja migrantskih hordi.
Šta sada radi Dodik, dok najednom mijenja stav u pogledu zaštite državne granice, tako što je prije govorio da odbija angažman vojnih snaga, a sada se najednom zalaže za suprotno, pod opravdanjem da – „Ne želimo promjene strukture stanovništva”.
Eto mamca za Bošnjake, eto mamca za vjerski sentiment! Bošnjaci su već svikli da je patriotizam biti protiv Dodika, pa čim se Dodik zalaže protiv „promjene strukture stanovništva“, to znači da se plaši, i da su Bošnjaci na pravom putu dok uvoze migrante iz islamskih zemalja. Valjda će neko ovo razumjeti.

S.A