Komentar

Reis Kavazović zloupotrijebio mevlud u svrhu pomaganja ilegalnih migranata

Kada da je reis Kavazović ponovo izabran na ovu časnu funkciju, zahvalio se svima koji su glasali za njega uz obećanje da će nastaviti započeto. Pošto je on čovjek od riječi, nastavio je kao i prije da na razne načine, preko službi IZ, pomaže ilegalne migrante.

U petak, 8. novembra, u svim džamijama je trebala biti pročitana hutba, pod naslovom
“ Mevludska hutba”, koju je potpisao reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović, te je upućen poziv za organizovanje sergije za migrante. Budući da je u akšamsko vrijeme, u petak, nastupao 12. rebiu-l-evvel, pretpostavljalo se iz naslova hutbe, da će tema biti Poslanik a.s. i njegovo mubarek rođenje.

Na samom početku hutbe iznesene su već odavno poznate činjenice o Poslaniku a.s., a zatim je naveden Kur’anski ajet gdje se pominje zajednica vjernika, kako su vjernici braća i kako se trebaju međusobno pomagati.

Hutba je ubrzo došla do dijela gdje se kaže:’’ Danas, dok obilježavamo njegov mevlud, pored nas prolaze hiljade ljudi u očaju, goli i bosi, bez krova nad glavom, bez zaštite, gladni i žedni. Prolaze žene i djeca, prepuštena i ostavljena često trgovcima robljem, čija tijela završavaju u kamionskim hladnjačama.”

Želimo postaviti nekoliko pitanja.

Kada se u navedenom tekstu govori o hiljadama očajnika, uopće se ne kaže na koji način su ti “očajnici’’ uopšte došli u BiH. Zašto se obmanjuju klanjači mubarek džume i zašto se skriva činjenica da ti “očajnici’’ spadaju u kategoriju ilegalnih migranta, tj. da su svi oni prekršili zakon BiH o propisanom načinu ulaska na njenu teritoriju. O kakvim ženama i djeci je uopšte riječ kada su među migrantima 99% vojno sposobni muškarci? Kakvu vezu ima 39 pronađenih smrznutih Kineza i Vijetnamaca u hladnjači kamiona u Engleskoj sa ileglanim migrantima koji se trenutno nalaze u BiH?

Zatim se u hutbi kaže: ”Ne pozivam se na našu patnju i pređeni put u prošlosti; to je bila kušnja onima kojima smo mi bili pred očima! Ovi nevoljnici, muhadžiri, žene i djeca, naša su kušnja, naš životni ispit, ispit naše zrelosti u slijeđenju Božijeg puta i staze Njegova vjerovjesnika, a.s.”

Ponovo je izrečena najveća moguća laž, gdje su naše ratne BH izbjeglice, ponovo kao do sada bezbroj puta, poistovjećene sa ekonomskim migrantima koji se trenutno nalazeu BiH. Ogromna većina migranata dolazi iz zemalja u kojima se uopšte ne vodi rat.

Zatim se na kraju hutbe pozivaju vjerici da sami sebe preispitaju, tj. na leđa im se tovari osjećaj krivice zbog trenutnog stanja ‘’očajnika’’ što je trebalo biti uvertira da se prisutni pozovu da daju prilog za migrante.

Kada se malo podrobnije analizira ova hutba, može se primjetiti da je namjerno tempirana da se održi baš u mevludskom mjesecu, koji je posebno važan muslimanima jer se u njemu obilježava rođenje Muhammeda a.s., kada su oni, pored mjeseca ramazana, posebno darežljivi.

Sramotno je da cijela hutba nije posvećena samo rođenju Muhammeda a.s., Allahovom miljeniku, već su zlonamjerno i podlo u tako važnoj hutbi pomenuti i ilegalni migranti, a dodatno na leđa muslimana natovarena kolektivna krivica zbog trenutnog stanja ilegalnih migranata. Ako je i od reisa Kavazovića, previše je.

Hamza Hajdarević