BIZNIS INKLUZIJE

Prevencija je tretiranje nelegalnog prelaska granice kao krivično djelo a ne čekanje da se krivično djelo učini

Da bi to imalo efekta potrebno je izvršiti izmjene zakona na način da se i nelegalni prelazak granice tretira kao krivično djelo, a ne kao prekršaj. Ovako znači treba čekati kada će doktor ili inžinjer nekoga ubiti ili izbosti pa da to tužilaštvo okarakteriše kao krivično djelo, pa tek onda postupak deportacije. Do tada ćemo mi bacati u grah kakve ko od njih ima namjere. Pročitajmo šta o tome kažu…

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojio je izmjene Zakona o strancima kojima se predviđa bolji način regulacije migrantske krize u BiH koja je veliki humanitarni, ali i sigurnosni izazov za sve zemlje pogođene tim pitanjem.

Cilj predloženih izmjena je da se putem generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od izvršenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja, kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u BiH.

Primjenom tog zakona trebala bi se olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja onih migranata koji čine krivična djela i teške prekršaje na teritoriji BiH i na taj način poslati jasna poruka da državni organi neće tolerirati takvo ponašanje.

Predlagač ovih izmjena bio je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH.

“Dobili smo zakon koji omogućava stavljanje pod nadzor onih stranaca/migranata koji prodaju ili koriste droge i koji čine teška krivična djela i teže prekršaje javnog reda i mira dok borave na teritoriji BiH. Smatram da država kroz sistem generalne prevencije treba poslati jasnu porukiu migrantima/strancima koji borave u BiH da neće biti tolerisano nasilje i kršenje javnog reda i mira na teritoriji BiH”, rekao je Zvizdić.

Izvor: N1