KOMENTAR

Porodice ne dozvoljavaju ilegalnim migrantima da se vrate kući

I ovaj puta puno istine, aktivisti iz svog brloga u Bihaću početnu zaluđenost našeg naroda ilegalnim migrantima nazivaju pravim imenom EUFORIJA, šta je euforija?
”Euforija je percepcija ekstremne sreće, ekscesivnog optimizma i povećane motorne aktivnosti. Ovakvo ponašanje je često patološko i indukovano je stanjima kakva su bipolarni afektivni poremećaj, manija, intoksinacija drogama i sl.”
Dalje kažu aktivisti iz Bihaća; ”…Pritisak od porodice je najveći. povratka nema . dzg , zalog u ovaj put je prevelik. mogu se vratiti samo na tabutu. ”, ovo sam pročitao više puta i ne mogu da vjerujem, porodica ne dozvoljava ilegalnim migrantima da se vrate kući, znači samo na tabutu? Kako ovo komentarišu moje drage apsolventice Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i još mi draže asistentice?