Komentar

Ozvaničen migrantski genocid nad Bošnjacima

Nakon što su se evropske strukture ultimativno založile da se migrantske horde sa lokaliteta Vučjak nasele u Bihać, a za šta nude ogromna finansijska sredstva, pale su maske, jer je postalo jasno da se od početka planiralo stvaranje evropskog migranstskog geta, u krajevima sa bošnjačkom većinom – a što treba tumačiti kao završnu fazu međunarodne podrške genocidu nad Bošnjacima. Nije teško logički pretpostaviti da bi useljavanje migranata iz raznoraznih islamskih zemalja u krajeve sa bošnjačkom većinom, u dogledno vrijeme rezultiralo trajnim gubitkom etničke i nacionalne samobitnosti bošnjačkog naroda, što je osnovni preduslov za realizaciju velikosrpske i velikohrvatske separatističke politike. Evropa je već podržavala genicid nad Bošnjacima od 1992-1995. godine, kroz embargo na oružje i kroz humanitarne blokade, a kruna evropskog genocidizma prema Bošnjacima bila je podrška masakru u Srebrenici. Evropsko finansiranje ulaska migrantskih hordi na preostali bošnjački životni prostor treba isključivo tumačiti kao udruženi zločinački poduhvat velikosrpskih, velikohrvatskih i evropskih struktura, s ciljem da se bošnjački identitet transformira u migrantski identitet, a čime bi prestao postojati bošnjački narod. Alarmantno je da vodeće bošnjačke institucije, na čelu sa Islamskom zajednicom, ne samo da ne prepoznaju ovaj migrantski genocid nad Bošnjacima već u njemu i aktivno sudjeluju.