Komentar

OTKRIVENO: Među 50.000 migranata ima samo 240 porodičnih ljudi

Reportaža na Klixu vjerovatno je jedna od onih koje su sponzorirane kako bi se Bošnjacima – koji su isključive žrtve naseljavanja migranata – poturila laž da se radi o jadnim izbjeglicama, o porodicama sa djecom, kojima treba pomoći.

Napose, tu laž je prije neki dan Bošnjacima poturio i sam reisu-l-ulema Husein Kavazović, koji je svjesno migrante nazvao izbjeglicama i muslimanima, a čime je potvrdio opredjeljenje Islamske zajednice da i dalje hrani i zbrinjava migrantske horde, i da tako pomaže mafijaški lanac trgovine ljudima.

No, reportaža na Klixu, kojom se tematiziraju migrantska “djeca koja u školi nižu uspjehe”, uz malo logike, razobličila je podvalu Bošnjacima. Dejtonske strukture, prvenstveno Ministarstvo sigurnosti, koje su uključene u trgovinu ljudima i nastavak genocida nad Bošnjacima kroz naseljavanje migranata, stalno daju netačne podatke. I kada ih daju, kažu da se radi o “registrovanim migrantima”, pa se postavlja pitanje – a šta je sa hiljadama onih koji nisu registrovani i koji bez dokumenenata lutaju krajevima sa bošnjačkom većinom?

Davno je profesor Goran Kovačević rekao da je broj migranata u BiH između 30.000 i 50.000, pa je za pretpostaviti da se taj broj odveć kreće preko 50.000 migranata. Kad uzmemo podatke iz reportaže Klixa o broju porodičnih ljudi među migrantima – dakle njih 240, odosno 70 porodica, onda se dobija istinski omjer između vojnosposobnih muškaraca koji su uvezeni u BiH i porodica koje, uistinu, zavređuju našu humanitarnu podršku.

Konkretno, na 50.000 migranata ima 240 ljudi koji su porodični!

U ime tih 240 porodičnih ljudi među migranatima, pokrenuta je opaka operacija obmanjivanja Bošnjaka da su svi migranati kao tih 240 porodični ljudi.

Kad od 50.000 oduzmemo brojku od 240, ostaje cifra od npr. 49.260 koja nas ne obavezuje ni na šta, osim na oprez, na odbranu i na odlučnost da se tih 50.000 pljačkaša zarobi u humane koncentracione logore, da im se oduzme sloboda kretanja i da im se ponudi povratak u njihove zemlje. Pretpostavka da ova armija od 50.000 mladića preko noći može biti naoružana od strane velikosrpskog i velikohrvatskog faktora, otvara zebnju za bošnjačku budućnost. Šta god da se dogodi na planu ugrožavanja bošnjačke sigurnosti od migranata – krivci će biti Islamska zajednica i SDA koji su podržali zbrinjavanje budućih bošnjačkih ubica. No, ovaj podatak od 240 porodičnih ljudi među 50.000 migranata treba da nam posluži kao otrežnjenje pred svekolikim obmanama.
U nastavku: reportaža sa Klixa.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/posjetili-smo-migrantski-kamp-borici-djeca-u-skoli-nizu-uspjehe-a-roditelji-planiraju-put-u-eu/190804038