Aktuelno

Operativni štab odlučio: BiH neće biti “hot spot” za migrante

Operativni štab za pitanje migracija u BiH na današnjem sastanku u Sarajevu razmotrio je i usvojio plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, koji će biti dostavljen Vijeću ministara BiH, saopćeno je iz MInistarstva sigurnosti BiH.

Polazeći od čvrstog stava da BiH ne želi biti “hot spot” za ilegalne migrante, kao prvi prioritet je postavljeno jačanje Granične policije BiH u cilju bolje kontrole granice i sprječavanja nezakonitih ulazaka na teritoriju BiH. Također, intenzivirat će se borba protiv krijumčarenja migrantima.

S obzirom da najviše trpe teret migrantske krize, planom je predviđena i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri.

OSLOBOĐENJE PORTAL