AKTUELNO

Pendeš upitala Cikotića: Gdje je sporazum s Pakistanom o vraćanju ilegalnih migranata?

Na 14. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas se razgovara između ostalog i o sigurnoj situaciji u našoj zemlji vezano za migrantsku krizu. Tim povodom, delegatkinja HDZ-a Marina Pendeš, postavila je ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću četiri pitanja.

– Jeste li i kada ste uputili izmjene akcionog plana prema Vijeću ministara, koje podrazumijevaju žurne korake u pravcu sprječavanja i smanjivanja priliva migranata na istočnoj granici BiH? Jeste li potpisali dokument o vraćanju ilegalnih migranata s Islamskog Republikom Pakistan, a ako jeste molim kopiju dokumenata uz obrazloženje ustavne i zakonske osnove? Jeste li ostvarili kontakt s kolegama iz Srbije i Crne Gore s obzirom jedna od aktivnosti i zadaća kroz akcioni plan davno usvojen i to da istočna granica BiH postane sigurnija i nepropusna za bilo kakav oblik ilegalnih aktivnosti pa i ilegalnih migracija? I jeste li u svom proračunskom zahtjevu predvidjeli sredstva za kadrovsko i tehničko jačanje Granične policije u cilju sprječavanja ilegalnih migracija s istočnih granica BiH – pitala je Pendeš.

Cikotić je na prvo pitanje odgovorio da je Vijeće ministara usvojilo plan mjera s ciljem upravljanja migrantskom krizom u BiH, te da je za realizaciju plana predviđen utrošak od 215 miliona KM, od čega 2 miliona iz proračuna, 190 miliona iz donacija i kombinacije proračuna i donacija u iznosu od 23 miliona.

Po pitanju sporazuma s Pakistanom, Cikotić je naveo da je on potpisan 4. novembra 2020. i da je u potpunosti postupljeno u skladu sa zakonom.

– Orginalni primjerci protokola i sporazuma dostavljeni su Ministarstvu vanjskih poslova radi pokretanja postupka ratifikacije i arhiviranja.

Na treće i četvrto pitanje Cikotiće je rekao da je Granična policija u prethodnom periodu imala dobru saradnju s MUP-om Srbije i MUP-om Crne Gore po pitanju borbe protiv ilegalnih migracija, ali da su uslijed Covid-19 obustavljene su zajedničke patrole. Također, Cikotić je zatražio da se poveća budžetski okvir za Grnaičnu policiju BiH, s ciljem jačanja kadrovskih rješenja.

Pendeš upitala Cikotića: Gdje je sporazum s Pakistanom o vraćanju ilegalnih migranata?