Komentar

Migrantska kriza u BiH: Pitanja i nelogičnosti

Migranti svakodnevno dolaze iz pravca Srbije u Tuzlu. Mnogi ilegalni migranti ne posjeduju lična dokumenta. Policija nakon što pronađe migrante predaje ih Uredu za strance za registraciju.

Kako je moguće registrovati migranta kada on ne može dokazati svoj pravi identitet?

U migrantski centar na Vučjaku svakodnevno pristižu novi migranti koji se žale na loš smještaj i ishranu.

Skoro svi migranti posjeduju mobilne telefone i dobro su informisani kakvo je stanje na Vučjaku. Zašto i pred tog saznanja ipak dolaze u centar Vučjak.

Svjedoci smo da su tzv. volonteri glavna karika u lancu uvoza migranata iz Srbije gdje ih svakodnevno dočekuju, daju im hranu, odjeću i lijekove.

Kako je moguće da neko svakodnevno ‘’volontira’’ deset i više sati, kada je i ‘’volonteru’’ potreban novac za život jer se od svakodnevnog volotiranja ne živi?

Migranti u centru Vučjak na sve strane bacaju smeće. Načelnik Bihaća je rekao da će to smeće očistiti komunalna služba.

Zašto je potrebno angažovati komunalnu službu koja će sakupljati gomile smeća, kada su migranti besposleni i kada bi oni trebali da očiste nabacano smeće u centru Vučjak?

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić je rekao kako nema informaciju gdje otišlo na stotine migranata koji su bili smješteni u centru Vučjak?

Kako je moguće da migranti u centru Vučjak nemaju stalni policijski nadzor i da Ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić ništa ne zna o kretanju migranata?

Granična služba BiH se javno hvali kako je spriječila na hiljade ilegalnih migranata da uđu u BiH.

Koliko je jaka BiH granica kada svakodnevno preko 100 migranata dođe u Tuzlu?

Hamza Hajdarević