Društvene mreže

Mađarska odlučna u odbrani svoje granice od migrantskih hordi

Mađarski premijer upozorio: ”Na balkanskoj ruti je trenutno 90.000 migranata, uskoro će ta brojka narasti na 100.000, i ako Turska odluči da u narednim sedmicama pošalje novi veliki migrantski val i oni se nađu na mađarskoj granici, bićemo prinuđeni upotrijebiti silu da ih odbijemo sa mađarske granice – ne bih želio da nas iko dovodi u situaciju da dokazujemo našu odlučnost’.’

https://www.facebook.com/hasan.bajric.77/videos/10219600749946511/?t=7