DRUŠTVENE MREŽE

Ljudi, dignite se i ne dozvolite okupaciju BiH!!!

Pa ispada da jedino BiH ima obvezu primati te ljude. Kolika je Kina, koliki je Pakistan, kolika je Indija, kolika Rusija i još zemalja tamo. Pa neka prime pola njih. Zašto se mnoštvo mora slijevati prema Europi a teret tog mnoštva morala trpiti BiH, ali zapravo uopće ne BiH nego Cazinska Krajina, ali ako ćemo biti iskreni, najviše grad Bihać. Kako jedan grad može podnijeti teret svjetskih nasilnih migracija? Tome se trebate vi u Bihaću oduprijeti? Pa valjda postoji građanski neposluh. Izađite na ulicu i tražite zadovoljštinu zato što patite. Tražite od EU i cijeloga svijeta neka vam isplate štete i gubitke boravka i šteta koje su vam nanijeli migranti. Isto tako i ono koliko ste svojim naporima, svojim odricanjem i svojim gubitkom imovine, resursa i svih drugih gubitaka kojih mnogi nisu svjesni koji se u takvim stresnim situacijama događaju. Nije teško napraviti računicu. Izađite dakle sa svojim financijskim ekonomskim, neprocjenjivim gubicima u ljudstvu koje je zbog takve situacije bilo prinuđeno otići, izađite sa svim dostupnim realnim gubicima, pa imate pametne ljude i institucije kakve takve. Svi oni trebaju se podići i reći ovako: Pa nismo mi kod cijeloga svijeta primorani, a i ne želimo biti primorani podnijeti najveći teret svjetske migrantske krize, a ako već moramo, isplatite nam zadovoljštinu u iznosu kojeg zahtijevamo. Naime, dodajte koliko trpi vaše gospodarstvo, da budem jasniji bosanskom izričaju, koliko trpi vaša privreda. Pa mi smo vam dolazili na Unu, u Stari Grad, u vaše prekasne restorane, ašćinice, ćevabdinece, u vaše buregdžinice gdje sam pola dana uzimao za doći u Bihać kako kupiti pitu koje sam se zaželio, bila burek, bila sirnica bila zeljanica. Dakle trpite, kako vi tako vaše gospodarstvo, a ako to trpi radi nečega s čim Vi nemate veze, dakle trpite zarad nečijeg svjetskog interesa ili nemara, onda od toga svijeta, vi kao zajednica imate pravo dobiti zadovoljštinu. Dakle Grad Bihać, a onda i Bišćani, a ne samo oni koji se prave kako jedini oni pomažu migrantima. Svi vi im pomažete, ne moramo reći na koji način. Najviše pomažete vi koji morate sada kad počne škola svoju djecu za ruku voditi a znate da su svi slobodno išli prije. Pa nema te cijene, kad znamo kako su nam prije djeca slobodno glibala po našim putovima, a sada moramo s njima skupa ići jer ne znamo kakav nasilnik će iskočiti iz grma i naše čedo obeščastiti, učiniti invalidom do kraja života a možda i lišiti života.
Dignite se, makar sada kad počinje školska godina, zaštitite djecu, ne dajte okupaciju mjesta ljudima koji nemaju pojma tko ste i što ste, koji nemaju pojma što je BiH kamo li što je Bihać i koji bi u vaš krasni grad trebali ulaziti s poštovanjem i pokunjene glave jer i mi svi iz ovoga kraja otišli smo u svijet pokunjeni i pokorili se zajednici u koju smo došli i nastojali toj zajednici činiti dobro a ne štetu, a činiti dobro zajednici činiti je dobro i nama samima. To bi trebali shavatiti i pohodnici s Istoka, ili bolje da se izgube.