AKTUELNO

Kriminalno zatvaranje kampa “Lipa” je uvod u okupaciju Bihaća

Aktuelizirana je tema oko zatvranja privremenog prihvatnog kampa Lipa, mada zvaničnog saopštenja od strane IOM-a još uvijek nema, mada se takav zaključak mogao formirati na osnovu izjave odlazećeg šefa Međunarodne organizacije za migracije, o čemu smo ranije pisali.

Činjenica je da su neki šatori demontirani, tj. četiri šatora koja nisu korištena za smještaj migranata ali su činili sastavni dio kampa.

Šatori gdje su smješteni migranti trenutno su još uvijek u funkciji i nisu uslovni za zimski boravak niti se unutar njih može uspostaviti adekvatan sistem grijanja.

Također je činjenica da migranti sve više napuštaju ovaj kamp i odlaze u gradske zone grada Bihaća gdje će pokušati pronaći sklonište ili ilegalni smještaj i sve više ih u kolonama možemo vidjeti kako ulaze u grad.

Rješenja trenutno nema niti ima naznaka da se trenutno o tome razmišlja od strane aktuelnih vlasti na svim nivoima.

Nadamo se da pored otežane epidemiološke situacije neće doći do poremećaja i u sigurnosnom smislu.

https://www.cazin.net/vijesti/zatvara-li-se-kamp-lipa