VIDEO

Kljajić: Od aprila će se intenzivirati aktivnosti na uklanjanju migranata iz divljih okupljališta

Ovih je dana pojačan dolazak migranata na područje USK. Policijski službenici vrijedno rade svoj posao na očuvanju stabilnog stanja sigurnosti. Najveći problem im stvaraju migranti koji se nalaze izvan prihvatnih migrantskih centara.

Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je takvih oko 1.500 na području Kantona. Građani Bihaća koji stanuju u zgradama u okolini napuštenog objekta Doma penzionera svakog dana se suočavaju sa raznim prizorima. Zadovoljni su radom policijskih službenika u ovom slučaju, ali smatra da bi se trebalo iznaći trajnije rješenje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljuju da bi aktivnosti na izmještanju ovih lica mogle biti intenzivirane u aprilu, nakon usvajanja kantonalnog Budžeta.