NETWORK

Kavazovićev “napaćeni muhadžir” ZAP'O U ZIJARETU

Građani koji žive na teritoriji sa bošnjačkom većinom nalaze se pod stalnim terorom migrantskih bandi, koji više ne prezaju od provalnih krađa i pljački. Korumpirani mediji rijetko o tome izvještavaju. “Dnevni avaz” zasad donosi najobjektivnije informacije, pa tako i ovo, o “napaćenom mihadžiru” koji je zap'o u jednoj provalnoj krađi u Mostaru. Možda nam “reis” Kavazović u je'noj hutbi objasni kako ga baš ovo podjeća na genocid u Srebrenici i bošnjačke žrtve etničkog čišćenja.