AKTUELNO

Kako će bh. vlasti utrošiti osam miliona maraka pomoći iz Japana namijenjenih za upravljanje tzv. migrantskom krizom?

BANJALUKA – BiH nema dovoljno sredstava za efikasno upravljanje migrantskom krizom i potrebama te krize zbog čega je Ministarstvo bezbjednosti BiH zatražilo bespovratnu pomoć Japana u iznosu od 500 miliona jena, što je oko osam miliona maraka.
Ministarstvo bezbjednosti BiH uputilo je sporazum između Savjeta ministara i Vlade Japana, o bespovratnoj pomoći, u proces konsultacija i isti bi uskoro trebalo da bude pred institucijama BiH na usvajanju.

Planirano je da novac bude utrošen za nabavku kamera, kako bi se povećao nadzor granica, vozila sa ugrađenim bezbjednosnim kamerama za potrebe patrola, te kombija za bezbjedan transport ilegalnih stranaca i policije.

Primaoci japanske donacije biće Ministarstvo bezbjednosti BiH, Granična policija BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Nije navedeno kako će novac biti podijeljen.

„BiH se u poslednje tri godine, prema analizi stanja u oblasti imigracije i azila, suočava sa masovnim i ilegalnim migracionim tokovima sa preko 60.000 registrovanih ilegalnih migranata i konstatnim prisustvom do 10.000 ilegalnih migranata koji borave u BiH. Ovi migracioni tokovi predstavljaju ogroman politički, ekonomski, bezbjednosni i humanitarni izazov za nadležne organe, te zahtjevaju sredstva za zaštitu i nadzor granice, suzbijanje kriminalnih aktivnosti vezano za ilegalne migracije, te osiguranje humanitarne zaštite migrantima“, navelo je Ministarstvo bezbjednosti.

Dodali su da je suočavanje sa pandemijom izazvanom korona visurom, prevencija širenja infekcije kroz zdravstvenu zaštitu urgentno pitanje i da je izuzetno teško upravljati masovnim brojem ilegalnih migranata i sprovoditi preventivne mjere za suzbijanje korona virusa, što predstavlja opasnost za javno zdravlje BiH.

„BiH nema dovoljno sredstava za efikasno upravljanje migrantskom krizom i potrebama te krize. S ciljem efikasnije borbe protiv ilegalnih migracionih tokova, Ministarstvo bezbjednosti BiH je apliciralo za bespovratnu japansku pomoć u iznosu od oko osam miliona KM, koja će se realizovati kroz Program Vlade Japana – Ekonomoski i socijalni razvoj“, istakli su.

Vlada Japana najavila je pomoć od osam miliona KM za upravljanje migracijama početkom februara ove godine.

Izvor: Capital