Ostalo

Hrvatska: Objavljeni prvi pozivi za prijedloge projekata o integraciji migranata u lokalne zajednice

Nedavno je u R Hrvatskoj objavljen prvi poziv za dostavu prijedloga projekata o integraciji migranata u lokalne zajednice, koje finansira EU u okviru programa Horizon 2020. Iz navedenog proizilazi da je politika EU orjentirana ka trajnom naseljavanju migranata na ova područja.Od ukupnog iznosa raspodijeljenog tokom tri godine, koliko je predviđeno trajanje programa, više od 120 miliona eura biće utrošeno na istraživačke projekte:
Učinci migracije na zajednice domaćina, uključujući integraciju migranata u evropska društva i tržišta rada, izazovi poput procjene i priznavanja vještina i kvalifikacija migranata i integracije djece migranata. Istraživanje će također ispitati društvene barijere integraciji, kako se kulturne i osnovne vrijednosti prevode u integracijske politike i inicijative i u kojoj mjeri se te vrijednosti dijele u Europi.
Ostali dijelovi trogodišnjeg programa rada uključuju:
- 24,6 miliona eura za istraživanje modeliranja, predviđanja i upravljanja migracijskim tokovima
-2 miliona eura za daljnji razvoj EU inicijative Science and Refugees, pomažući izbjeglicama sa naučnom pozadinom da pronađu posao u evropskim naučnim institucijama
 - 12 miliona eura za proučavanje ruralnih politika za rješavanje migracija između grada i grada u Europi i širom svijeta
- 23 miliona eura za proučavanje ljudske dinamike klimatskih promjena
 Saznajte više o podršci programa Horizon 2020 za izgradnju inkluzivnih, inovativnih i reflektivnih društava i povezane pozive za finansiranje.https://www.irh.hr/izdvojeno/integracija-2/677-obzor-2020-pozivi-za-prijedloge-projekata-za-integraciju-migranata