KOMENTAR

Historijski dokaz da je slobodno kretanje ilegalnih migranata NEDOPUSTIVO

Za one koji u državnim dejtonskim sigurnosnin strukturama dozvoljavaju da ilegalni migranti, dakle, lica bez identiteta, slobodno vršljaju krajevima sa bošnjačkom većinom, kao i za one tzv. humanitarce koje brane pravo na anarhiju i sigurnosni haos, objavljujemo faksimil “Dozvole za izlaz” iz izbjegličkog centra u Gašincima kod Đakova, na osnovu čega se vidi da je korisnik ovog centra imao pravo da na dva sata izađe vani… Još su to bile izbjeglice iz rata, lica sa identitetom, pa je Republika Hrvatska sprovodila takve mjere “kućnog reda”! Nema nikakvog opravdanja za dirigirani sigurnosni haos koji su u krajevima sa bošnjačkom većinom – očito sa zločinačom namjerom – dozvolile sigurnosne adrese dejtonske (velikosrpske – velikohrvatske) države.