AKTUELNO

GLAS NARODA: Početak organizovanog otpora protiv bestijalne migrantske invazije

Traže se iskreni i pravi dobrovoljci, građanski aktivisti i borci za pravdu, predstavnici organizacija civilnog društva koji bi po svojim općinama vodili aktivnost,održali sastanke radi samo jednog započetog procesa i cilja :
Formirati operativno tjelo koje će predstavlati građane USK.
Operativno tjelo bi se zvalo: ”Skupština Vijeća Građana za migranrsku krizu USK.
Nakon formiranja Skupštine Vijeća Građana za migrantsku krizu koja bi trebala da broji 30 delegata.
(Isto kao i Skupština USK.)
Građanska Skupština bi imala i svoje izvršno tjelo koje bi vodilo izvršna djelovanja svoje Skupštine prema institucijama sistema vlasti i države.
Na ovaj način želimo izraziti legalitet predstavnika građana i izbjeći svaku mogućnost daljnjih protesta na ulicama koji do sad su bili ne učinkovite, ne organizovani i sputavani od strane političkih stranaka i vlasti i bili su bez jasnog cilja i zahtjeva.
Ako ipak do protesta  dođe, biti će snažno organizovani i imat će svoje jasne zahtjeve i ciljeve od kojih neće građani odustajati.
Javnost je bila obavještena povodom održavanja Skupa građana za javnu raspravu na čijem Skupu je trebalo da se usvoji odluka o formiranju Skupštine Vijeća Građana za migrantsku krizu USK ali zbog malog odaziva građana na Skup sve je proteklo u raspravi informacija sa problemima migranata kojima se građani svakodnevno susreću i nije bilo uslova a ni nekog kvoruma za raspravu i usvajanje takve značajne za građane odluke.
Radni tim je donio zaključak da se održe sastanci po općinama usvoji odluka o formiranju ”Skupštine Vijeća Građana za migrantsku krizu USK” i odrede delegati kako slijedi;
Svi građanski aktivisti širom USK koji su zainteresovani za ovu temu a nalaze se u ovoj grupi neka se jave svojom podrškom i navedu općinu iz koje su u svom komentaru, biti će pozvani na sastanak kad zato dođe vrijeme.
Npr. Bihać, V.Kladuša, Cazin, itd