BIZNIS INKLUZIJE

GENOCIDNOST INKLUZIJE: Migranti ne dolaze da prolaze već dolaze da ostanu (Fatmir Alispahić u Defteru hefte 328, 11.10.2020.)

Projekti socijalne inkluzije migranata (uključivanja u naše društvo) otkrivaju da je priča o njihovom prolasku kroz našu zemlju bila jedna velika laž, s ciljem da se otupi naša percepcija i da se kasno probudimo pred hiljadama Afrikanaca i Azijata koji su u genocidnom planu dovedeni među Bošnjake da zauvijek unište bošnjačku etničku supstancu. Ako se dopusti inkluzija migranata, za 20-tak godina ovdje više neće živjeti Bošnjaci, već derivat iz islamskih zemalja, tako da će se u međunarodnoj percepciji pojam Bosne tumačiti kroz Srbe, Hrvate i naseljene migrante. Bošnjaka više neće biti! Pri tome treba imati u vidu i mogućnost izbijanja bošnjačko-migrantskog rata, koji bi potaknuo egzodus Bošnjaka, što opet daje isti rezultat.

Prošlosedmična donacija pape Franje i Katoličke crkve migrantkom centru “Ušivak”, s ciljem socijalne inkluzije migranata, definitivno otkriva podli genocidni plan međunarodne zajednice, iste one koja je spozorirala genocid nad Bošnjacima od 1992. do 1995. godine. Dakle, više nema priče o prolasku migranata prema Evropi, niti o njihovom povratku, danas se otvoreno govori o njihovom ostanku među Bošnjacima.

Bošnjaci ponovo spavaju pred historijskim izazovima, a bošnjačka inteligencija pogotovo. Jedino ispravo bi bilo najezdu migranata tumačiti kao nastavak genocida nad Bošnjacima. Umjesto toga, Islamska zajednica dočekuje, hrani, zbrinjava migrantske bandite, lažući Bonjake da su to “muhadžiri”, koji dijele bošnačku izbjegličku traumu i sudbinu žrtve.

 

Defter hefte 328, 11.10.2020.