INTERVJU

Galijašević: Kako su se Šiiti i Suniti ujedinili u napadu na bh. državu?

Galijašević za CH: “Priče o sukobu Šiita i Sunita u kampu u Blažuju obična izmišljotina! Ne bi oni zajedno dočekali policiju na način na koji su dočekali!”

Mišljenja stručnjaka za pitanje bezbijednosti u vezi s napadom migranata na sarajevsku policiju su različita.

Dževad Galijašević, stručnjak za bezbijednost uvjeren je da je 80 posto migranata u BiH pobjeglo sa ratišta u Siriji i Iraku.

Galijašević ističe da su priče o sukobu Šiita i Sunita u kampu u Blažuju obična izmišljotina, te da je to propaganda koja treba da javnost odvuče na hiljadugodišnji sukob između Šiita i Sunita.

“Otkud Šiiti i Suniti u zajedničkom kampu? Ne bi oni zajedno dočekali policiju na način na koji su dočekali. Lice za koje oni kažu da je iz Irana i da je Šiit, nije Šiit. On je učesnik istih formacija – Isila i smatra se kurdskim otpadnikom iz Irana. Sad, kao, jedni psuju a drugi ne psuju proroka Muhameda, pa je ovaj štitio Muhameda. Ma to su izmišljotine”, smatra Galijašević.

“Ovdje je riječ o opasnoj poruci. Migranti su i te kako svjesni unutrašnje podrške od samog ministra bezbijednosti Selme Cikotića i unutrašnje podjele oko tog pitanja u BiH. S druge strane su svjesni pritiska na državu od strane međunarodnih organizacija – IOM-a i drugih migrantskih organizacija pomoću kojih njima cirkuliše novac i znaju da su ovdje pod zaštitom”, kaže Dževad Galijašević.

On ističe da ovo u BiH nisu migranti jer nezadovoljavaju ni jedan kriterij propisan zakonom o strancima BiH, niti bilo kojeg zakona o strancima.

“Nisu ušli na legalan ulaz, nisu pružili adekvatnu dokumentaciju, ne dolaze ovdje zbog posla. Oni samo kažu da žele da idu u Evropu. Dakle, oni ovdje nisu došli zbog boljeg života, traženja posla i što su im ugrožene socijalne prilike u matičnim državama. Kad ste migrant i tražite bolji život u određenoj zemlji, vi prihvatate pomoć svoje države. Međutim, oni izbjegavaju komunikaciju s matičnim državama”, kaže Galijašević.

Posredstvom Evropske komisije od 2018. godine proslijeđeno oko 89 miliona eura za pomoć migrantima u BiH. No taj novac nije došao do bh institucija, nego je uglavnom stizao na račune međunarodnih i nevladinih organizacija. Galijašević ističe da je u ovu priču upletena korupcija na visokom nivou. Prema institucijama BiH posredstvom IOM-a došlo je svega tri posto novca za zbrinjavanje migranata.

“Tu korupciju prikrivaju ovakvi događaji. Ovdje imamo posla sa radikalnim, agresivnim licima koja su doživjela poraz u ratu u Siriji ili Iraku, a predstavljaju se kao migranti. Ovo su u 80 posto slučajeva teroristi. Ostatak od 20 posto dolazi uredno sa dokumentacijom… Činjenica da oni ovako reaguju na policiju mora da zabrine bezbjednosne krugove i društvo u cjelini, jer šta će biti ako se naoružaju? Mi imamo mnogo viškova naoružanja. Još uvijek su skladišta tih viškova oružja u Blažuju slabo obezbijeđena i čuvaju se od sedam do tri, a poslije toga nisu čuvana. Oko Blažuja, gdje ima 3500 migranata, načičkana su skladišta naoružanja koje još nije uništeno i tu se do naoružanja može lako doći. Kad to znamo, onda ovo poprima sasvim druge dimenzije. Podsjetimo da se u Sarajevu nalazi jedna brigada migranata. Kad pogledate gradaciju događaja, prvo su bili njihovi međusobni sukobi, drugo paljevine kuća i štala u Bošnjaka, treće je ubistvo Bošnjaka, četvrto je napad na policiju. Šta je sljedeće u njihovom djelovanju? Možda pribavljanje oružja i vojne opreme i otvoreno suprotstavljanje režimu”, dodaje Galijašević.

Prema njegovim riječima problem migranata u BiH nikad nije bio humanitarno nego bezbjedonosno pitanje, a izvještaji bezbjedonosne službe Njemačka od prije dvije-tri godine ukazuju na sljedeće:

– Oni upravo govore o sposobnosti Isila da finansira 20.000 vojnika mimo rata, govore da su obezbijedili novac pljačkom banke u Mosulu i da su stvorili ogroman kapital. Oni daju po 600 dolara svojim ljudima. IOM je putem Vestern uniona uplaćivao novac migrantima. Oni su imali dokumente da podignu novac, ali nemaju ih kad ih legitimišu naše službe. Govorim o tome da pojedina lica iz vrha bezbjednosnog sektora BiH učestvuju u aktu protiv ove države. Skrivaju identitet tih lica, drže ih ovdje s objašnjenjem da čekaju da prođu u Evropu. Međutim, Evropa je oko nas podigla zidove. Šta onda treba da uradimo s tih 10.000 migranata? Da im stvorimo uslove da nastave svoj ilegalni pohod ka Evropi. Migranti nemaju cilj da ovdje ostanu i rade, a mi učestvujemo u organizovanom kriminalu i trgovini ljudima i pranju novca… Na kraju, učestvujemo u podršci terorističkim organizacijama da se pregrupišu i uspostave nove baze i odrede nove ciljeve djelovanja – kaže Galijašević, dodajući da su migranti napadom na policiju pokazali su da im država BiH ništa ne znači.

 

Galijašević za CH: “Priče o sukobu Šiita i Sunita u kampu u Blažuju obična izmišljotina! Ne bi oni zajedno dočekali policiju na način na koji su dočekali!”