BIZNIS INKLUZIJE

Dokaz da “ljudi u pokretu” nisu u pokretu nego se trajno naseljavaju na bošnjački životni prostor

 USK je, čini se, položio ispit humanosti, ali i promoviranja multikulturalnosti kroz stvaranje pozitivnog okruženja po pitanju obrazovanje djece u pokretu, njihove integracije sa vršnjacima, te prihvaćenosti od strane lokalnih zajednica.

Oko 200 djece izbjeglica, migranata i tražilaca azila pohađa nastavu u pet osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona . 

Veliki dio njih je nakon programa Heart uključen u redovni nastavni proces i ove godine po prvi put će dobiti đačke knjižice.

Iz razgovora s nastavnicima doznajemo da je djeci najteže bilo savladati Bosanski jezik, ali je ta barijera savladana organiziranjem dopunske nastave.  Zanimljivo je da su svi veoma dobri u prirodnim naukama poput matematike.

S procesom inkluzije djece u pokretu u obrazovni proces na području USK  zadovoljni su u UNICEF-u jednoj od najaktivnijih organizacija za ostvarivanje prava djece izbjeglica i migranata.

Izvor: RTV USK